Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 24/07/2019, 08.46.12    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 09/10/2010, 20.00.26

Diagnostická příručka Jitky Cvejnové, Ivy Papírníkové a Dominiky Benešové Gruntové vydaná Centrem pro integraci cizinců, o.s. 2007

Testování čtení a poslechu s porozuměním, psaní a mluvení


Diagnostic handbook by Jitka Cvejnová, Iva Papírníková and Dominika Benešová Gruntová published by the Centre for integration of foreigners, o.s. 2007

Testing of reading and listening with comprehension, writing and speaking

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: diagnostika, metodika
Počet zobrazení: 2096 | Počet stažení: 877 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability