Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 08/12/2019, 23.29.39    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro středoškolské pedagogy
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 28/02/2011, 15.53.06

Tato příručka je jedním z výsledků projektu Varianty, který byl realizován společností Člověk v tísni při ČT za finanční podpory programu Phare. Cílem projektu bylo zlepšování vztahů mezi minoritami a majoritou prostřednictvím interkulturního vzdělávání na všech úrovních českého školství.

Příručka se snaží vyjít vstříc novým vzdělávacím cílům deklarovaným v závazných dokumentech strategie rozvoje vzdělávání v ČR. Doposud neexistují nástroje účinného naplňování těchto cílů ve výuce. Samozřejmě nebylo možné obsáhnout zde komplexně všechny záležitosti, které souvisejí s životem v pluralitní multikulturní společnosti, ale věříme, že tato publikace nabízí univerzální metody, jak didakticky zpracovávat aktuální a často kontroverzní společenská témata, jak vést studenty ke kritickému zamýšlení nad společností a jak u nich pěstovat postoje tolerance a respektu. Mnoho aktivit zde navržených lze naplnit jiným obsahem podle toho, co si žádají momentální potřeby výuky či aktuální společenská situace.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: cizinci v ČR, multikulturní výchova
Počet zobrazení: 1950 | Počet stažení: 766 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability