Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.21.08    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka
[ Stáhnout z tohoto webu (191.9 Kb) ] 16/07/2011, 13.44.21

Ročníková práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka - Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka

Práce je věnována charakteristice kulturních rozdílů mezi Rusy, Američany a Čechy. Základem pro srovnání je šest kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho: index vzdálenosti moci, index individualismu, index vyhýbání se nejistotě, index maskulinity, index dlouhodobé orientace a index požitkářství. Do srovnání je zařazeno i Slovensko, pro jasnější prezentaci nezávislosti kulturních rozdílů na jazykových rozdílech. Ruská kultura vychází ze srovnání celkově české kultuře nejbližší, americká nejvzdálenější, ačkoli v některých aspektech je i ona české kultuře bližší než slovenská. Učitelé si musí být kulturních rozdílů vědomi, neboť se mohou projevovat v obsahu i způsobu výuky, motivaci a hodnocení studentů, ale i v jazyce samotném.

Čtěte dále:

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: Američané, Češi, čeština pro cizince, Rusové, kulturní rozdíly
Počet zobrazení: 6047 | Počet stažení: 1994 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability