Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 04.11.36    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Linka bezpečí (čtení)
[ Stáhnout z tohoto webu (140.2 Kb) ] 30/03/2011, 17.09.48

Pracovní list ke straně 30 v učebnici Prvouka - pracovní sešit pro 2. ročník základní školy (autorky: Michaela Dvořáková, Jana Stará; Fraus 2008).

Zaměření:

  • Práce se slovní zásobou pro cizince asi na úrovni A2-B1.
  • Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace.
  • Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem.
  • Dokončování vět.

Časová náročnost: 

  • asi 2x 60 minut

Doplňující komentář:

  • Jedná se o první pracovní list pro vietnamskou dívku navštěvující 2. třídu, která potřebuje rozvinout slovní zásobu, porozumění textu, doplňování vět, tvoření vět s určitými slovy apod. Je nutno zredukovat počet cvičení na spojování slov, udělat pracovní list rozmanitější a zábavnější. I tak ale věřím, že tento pracovní list je využitelný nejen s dětmi ZŠ.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: slovní zásoba, čtení, A2, konverzace, b1, Základní škola, pracovní list
Počet zobrazení: 3077 | Počet stažení: 1214 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability