Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 05.33.49    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky - handouty
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 10/10/2010, 23.18.34

Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Praha 2005.

Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen na předávání gramatických znalostí, ale předpokládaná výuka je postavena na aktivní spolupráci učitele a studentů. Při přípravě podkladů se počítalo s tím, že na lektory jsou kladeny vysoké nároky, neboť chybí jednotný komunikační jazyk a vše je třeba vysvětlovat neverbálně – pomocí gest, hry, za pomoci vizuálních pomůcek apod.

Didaktické materiály jsou připraveny tak, aby bylo možno s jejich pomocí realizovat kurz, který se skládá ze tří na sebe navazujících modulů, přičemž každý modul se člení do 8 tématických okruhů. Každý okruh je rozdělený na části, které se dále dělí na jednotlivé úkoly.

Učitel dostává do ruky manuál, ve kterém je výuka metodicky popsána – jedná se o jakousi základní kuchařku. Obsah, rozsah a tempo výuky se řídí úrovní, potřebami a složením konkrétní vyučované skupiny a je již na každém vyučujícím, jaký konkrétní postup zvolí.

Kromě manuálu pro učitele jsou součástí didaktických materiálků i tzv. handouty – připravené materiály (obrázkové, textové), které nedílně patří k výuce. Jejich součástí je i seznam dalších nutných pomůcek.

Manuál je určen pro vyučující v kurzech pro studenty, kteří nebudou ovládat žádné písmo, nebo nebudou znát latinku. Předpokládá se heterogenní skupina (věk, pohlaví, vzdělání, socio–kulturní původ) s různou úrovní motivace.

Manuál vznikl a byl odzkoušen v rámci dvou pilotních kurzů. Jeden proběhl v pobytovém středisku Stráž pod Ralskem pro žadatele o azyl, druhý byl realizován pro cizince žijící a pracující v Praze.

Vzhledem k výše uvedeným specifikům bude samotná výuka klást na učitele tohoto kurzu vysoké nároky – trpělivost, připravenost, na druhé straně schopnost improvizace, empatii, flexibilnost. Učitel musí dbát na to, aby měl připravené materiály, jak pro prezentaci před celou třídou, tak i pro jednotlivé studenty.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: azylanti, pracovní list, konverzace, metodika
Počet zobrazení: 2652 | Počet stažení: 1026 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability