Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 03.52.40    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Slovník: Matematika
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 02/10/2010, 19.10.13

Matematika. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Mathematics. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Математика. Переводный словарь основных понятий учёбы чешской начальной школы - чешско-украинский, чешско-русский, чешско-вьетнамский и чешско-английский.
Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: Základní škola, Slovník
Počet zobrazení: 2437 | Počet stažení: 1120 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability