Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 25/06/2019, 18.26.50    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: Příklad ZŠ Praha-Kunratice
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 17/04/2012, 10.43.10

Článek ve sborníku Geografie - rok 2011, číslo 4
Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák

Cílem článku je na základě šetření u vybraného vzorku vietnamských dětí prozkoumat současný stav jejich integrace do společnosti, vytipovat nejdůležitější faktory, které integraci podporují, popř. ztěžují a přispět tak do širší diskuse k této problematice. S tím souvisejí i další otázky týkající se integrace vietnamských dětí: Jak se integrují do kolektivu českých dětí a jak jsou přijímány svými vrstevníky? Jakých studijních výsledků dosahují vietnamští studenti oproti českým studentům? Jaký má vliv vietnamská komunita na hodnoty a postoje vietnamských dětí? Základní otázkou je přitom zjistit charakteristiku i případné spojitosti mezi jednotlivými faktory vstupujícími do integrace dětí Vietnamců.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: Vietnamci, , cizinci v ČR, integrace
Počet zobrazení: 4002 | Počet stažení: 1041 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability