Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.46.09    

LEARN MORE CZECH:

Main » Archiv novinek (News archive)
1 2 3 »

On Saturday, 7 March 2015, there was a meeting of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language. I was invited to introduce my online activities. This is a recording of my presentation there. Unfortunately for beginners and lower intermediate students, it is only in Czech...

V sobotu 7. 3. 2015 se v Praze konalo setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Byla jsem pozvána, abych představila své internetové aktivity. Toto je záznam mé prezentace.

Zvukový záznam prezentace Jany Slavíkové na setkání AUČCJ 7.3.2015 v .mp3

 
Zobrazení: 5003 | Přidal/a: janaslav | Datum: 08/03/2015

iLearnCzech

Co v létě děláte? Díváte se na olympiádu? Komu fandíte?

Já jsem se stěhovala a toužím po dovolené... A co vy, kde jste byli nebo kam se chystáte?

Nový miniformát časopisu CIP se jmenuje iLearnCzech. Opět je tam český text a anglický překlad a pár poznámek ke slovní zásobě.

Napište mi, co na to říkáte! (Pro přečtení klikněte na obrázek; podkast bude.)


What are you doing in summer? Are you watching the Olympics? Who do you support?

I've moved and I long for a holiday? How about you, where have you been or are going to?

A new miniformat of the CIP magazine is called iLearnCzech. Again, you can find a Czech text and English translation and a few notes on vocabulary.

Let me know what you think! (To read, click on the pic; a podcast is coming.)


Zobrazení: 3497 | Přidal/a: janaslav | Datum: 01/08/2012

Read the CIP newsletter

The winter issue of CIP is devoted to Christmas - what to write on a Christmas card, what are popular Czech fairytales and carols, how does Czech Christmas differ from Christmas elsewhere, and what are our New Year's resolutions... 

It's in Czech, with English translations. You can download a pdf file with both languages, or listen to a recording of the Czech texts.


Zimní vydání CIPu je věnovanÉ Vánocům - co napsat na vánoční přání, jaké jsou oblíbené české pohádky a koledy, jak se české Vánoce liší od Vánoc jinde a jaké jsou naše novoroční předsevzetí...

Je to česky, s anglickým překladem. Můžete si stáhnout pdf soubor s oběma jazyky nebo poslouchat audiozáznam českých textů.


Listening to the Czech texts from CIP - MP3 
CIP online - read the newsletter or download in PDFZobrazení: 3828 | Přidal/a: janaslav | Datum: 25/12/2011

In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.


Zobrazení: 5144 | Přidal/a: janaslav | Datum: 20/11/2011

Read the CIP newsletter

In this old issue of the CIP magazine, you'll find some information about what festivals Czechs celebrate in May, how to tell time in Czech, and you'll learn some of the basic Czech verbs. This is the second part of the reading, the first one is available hereThe audio is new!


V tomto starém čísle magazínku CIP naleznete informace o tom, jaké svátky Češi slaví v květnu, jak říct v češtině, kolik je hodin, a naučíte se některá základní česká slovesa. Toto je druhá část čtení, první již je k dispoziciAudio je nové!


Zobrazení: 2896 | Přidal/a: janaslav | Datum: 06/11/2011

Read the CIP newsletter

In this old issue of the CIP magazine, you'll find recipes for lunch written by my students, some information about how Czechs celebrate Easter, and about other festivals or celebrations in April and May. This is the first part of the reading, the second one will be coming soon. The audio is new!


V tomto starém čísle magazínku CIP naleznete recepty na oběd, které napsaly mé studentky, nějaké informace o tom, jak Češi oslavují Velikonoce, a o dalších svátcích a oslavách v dubnu a květnu. Toto je první část čtení, druhá bude následovat brzy. Audio je nové!


Zobrazení: 3636 | Přidal/a: janaslav | Datum: 29/10/2011

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?


Zobrazení: 5031 | Přidal/a: janaslav | Datum: 23/10/2011

Read the CIP newsletter

In this old issue of the CIP magazine, you'll find four stories (or fairytales) written by my students, where they were supposed to find such that include either adverbs or adjectives (if possible in the comparative and superlative form). It also includes two minibiographies of celebrities from my students' countries. This issue is mostly in Czech, but with explanation and translation of selected vocabulary. The audio is new!

V tomto starém čísle magazínku CIP naleznete pohádky napsané mými studentkami, přičemž měly za úkol nalézt takové, které obsahují buď příslovce, nebo přídavná jména (pokud možno ve druhém a třetím stupni). Obsahuje také dva miniživotopisy osobností ze zemí mých studentek. Toto číslo je převážně v češtině, ale s vysvětlením a překladem vybrané slovní zásoby do angličtiny. Audio je nové!

Zobrazení: 3474 | Přidal/a: janaslav | Datum: 15/10/2011

Read the CIP newsletter

The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" or "Czech in Prague": with videos and pictures (YouTubeTumblrFlickr), podcasts (iTunesSoundCloudRSS) or on social networks (TwitterFacebookGoogle Buzz).

It also includes an article for teachers of Czech as a foreign language - and an invitation to cooperation or meetings in person.


Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s "Learn Czech Online" či "Czech in Prague" můžete učit česky: s videy a obrázky (YouTubeTumblrFlickr), podcasty (iTunesSoundCloudRSS) či na sociálních sítích (TwitterFacebookGoogle Buzz). 

Obsahuje také článek věnovaný učitelům češtiny pro cizince - a pozvání ke spolupráci či osobnímu setkání.

Zobrazení: 3282 | Přidal/a: janaslav | Datum: 08/10/2011

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.


Zobrazení: 6419 | Přidal/a: janaslav | Datum: 03/10/2011

1-10 11-20 21-26

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability