Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.18.30    

LEARN MORE CZECH:

Main » 2011 » Říjen (October) » 08
Read the CIP newsletter

The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" or "Czech in Prague": with videos and pictures (YouTubeTumblrFlickr), podcasts (iTunesSoundCloudRSS) or on social networks (TwitterFacebookGoogle Buzz).

It also includes an article for teachers of Czech as a foreign language - and an invitation to cooperation or meetings in person.


Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s "Learn Czech Online" či "Czech in Prague" můžete učit česky: s videy a obrázky (YouTubeTumblrFlickr), podcasty (iTunesSoundCloudRSS) či na sociálních sítích (TwitterFacebookGoogle Buzz). 

Obsahuje také článek věnovaný učitelům češtiny pro cizince - a pozvání ke spolupráci či osobnímu setkání.

Zobrazení: 3256 | Přidal/a: janaslav | Datum: 08/10/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability