Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.11.43    

LEARN MORE CZECH:

Main » 2011 » Prosinec (December) » 25
Read the CIP newsletter

The winter issue of CIP is devoted to Christmas - what to write on a Christmas card, what are popular Czech fairytales and carols, how does Czech Christmas differ from Christmas elsewhere, and what are our New Year's resolutions... 

It's in Czech, with English translations. You can download a pdf file with both languages, or listen to a recording of the Czech texts.


Zimní vydání CIPu je věnovanÉ Vánocům - co napsat na vánoční přání, jaké jsou oblíbené české pohádky a koledy, jak se české Vánoce liší od Vánoc jinde a jaké jsou naše novoroční předsevzetí...

Je to česky, s anglickým překladem. Můžete si stáhnout pdf soubor s oběma jazyky nebo poslouchat audiozáznam českých textů.


Listening to the Czech texts from CIP - MP3 
CIP online - read the newsletter or download in PDFZobrazení: 3784 | Přidal/a: janaslav | Datum: 25/12/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability