Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.22.18    

LEARN MORE CZECH:

Main » 2012 » Srpen (August) » 02
iLearnCzech

Co v létě děláte? Díváte se na olympiádu? Komu fandíte?

Já jsem se stěhovala a toužím po dovolené... A co vy, kde jste byli nebo kam se chystáte?

Nový miniformát časopisu CIP se jmenuje iLearnCzech. Opět je tam český text a anglický překlad a pár poznámek ke slovní zásobě.

Napište mi, co na to říkáte! (Pro přečtení klikněte na obrázek; podkast bude.)


What are you doing in summer? Are you watching the Olympics? Who do you support?

I've moved and I long for a holiday? How about you, where have you been or are going to?

A new miniformat of the CIP magazine is called iLearnCzech. Again, you can find a Czech text and English translation and a few notes on vocabulary.

Let me know what you think! (To read, click on the pic; a podcast is coming.)


Zobrazení: 3462 | Přidal/a: janaslav | Datum: 01/08/2012

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability