Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 05.58.31    

LEARN MORE CZECH:

Main » Archiv novinek (News archive)
« 1 2 3

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Zobrazení: 2521 | Přidal/a: janaslav | Datum: 25/10/2010

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders. However, there is nothing inherently male about the "masculine" nouns or female about the "feminine" nouns. How to tell what gender a noun has?

As far as "unliving nouns", i.e. things, are concerned, it is not logical, it is just something you have to learn. But don't get panicky! There are some rules, or rather guidelines, how to recognize what gender a noun has (and we're talking about the basic dictionary form now, i.e. Nominative)...


Čeština, stejně jako němčina, francouzština, španělština nebo ruština, má tři gramatické rody. Na "mužských" podstatných jménech však není nic bytostně mužského a na "ženských" zase ženského. Jak poznat rod podstatného jména?

Pokud jde o "neživotná podstatná jména", tedy věci, není to logické, budete se to prostě muset naučit. Ale nepanikařte! Existují určitá pravidla, nebo spíše vodítka, jak rod podstatného jména rozpoznat (a bavíme se nyní o základní slovníkové formě, tzn. nominativu)...

Zobrazení: 2506 | Přidal/a: janaslav | Datum: 14/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Zobrazení: 2521 | Přidal/a: janaslav | Datum: 11/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Zobrazení: 2476 | Přidal/a: janaslav | Datum: 02/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Zobrazení: 2576 | Přidal/a: janaslav | Datum: 21/09/2010

Students love language audiocourses! That's why the podcasts "Learn Czech with Podcasts" are here and this is the first one!

What you'll find there is the introduction to podcasts "Learn Czech with Podcasts" (in Czech): a very brief introduction to the system of cases and the word "podcast".


Studenti milují jazykové audiokurzy! Proto jsou tady podkasty "Learn Czech with Podcasts" a tady je ten úplně první! 

Najdete v něm úvod k podkastům "Learn Czech with Podcasts" (v češtině): kraťoučké představení systému pádů a slova "podcast". 

Zobrazení: 2492 | Přidal/a: janaslav | Datum: 15/09/2010

1-10 11-20 21-26

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability