Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.10.31    

LEARN MORE CZECH:

Hlavní strana » 2011 » Leden (January) » 20 » PODCAST: Česká neurčitá a záporná zájmena
    A Podcast Archive

10.30.06
PODCAST: Česká neurčitá a záporná zájmena

Czech pronouns change, based on the case their in, i.e. based on their relationship with other word, mostly prepositions or verbs. Find out how to change some of them to speak Czech correctly! (This podcast is in Czech.)

Declensions of the question, indefinite and negative pronouns "who", "what", "somebody", "something", "nobody" and "nothing" (in Czech: kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic). Plus many example sentences.


Česká zájmena se mění podle toho, v jakém jsou pádu, tzn. podle vztahu s jinými slovy, hlavně předložkami a slovesy. Zjistěte, jak některá z nich měnit, abyste mluvili správně česky! (Tento podkast je v češtině.)

Skloňování tázacích, neurčitých a záporných zájmen kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic. Navíc spousta příkladových vět.

Views: 3180 | Added by: janaslav | Tags: learn Czech, Podcast, Audio, deklinace | Rating: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability