Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.58.49    

LEARN MORE CZECH:

Hlavní strana » 2010 » Září (September) » 15 » PODCAST: Vítejte!
    A Podcast Archive

09.57.23
PODCAST: Vítejte!

Students love language audiocourses! That's why the podcasts "Learn Czech with Podcasts" are here and this is the first one!

What you'll find there is the introduction to podcasts "Learn Czech with Podcasts" (in Czech): a very brief introduction to the system of cases and the word "podcast".


Studenti milují jazykové audiokurzy! Proto jsou tady podkasty "Learn Czech with Podcasts" a tady je ten úplně první! 

Najdete v něm úvod k podkastům "Learn Czech with Podcasts" (v češtině): kraťoučké představení systému pádů a slova "podcast". 

Views: 2476 | Added by: janaslav | Tags: learn Czech, Podcast, Audio, deklinace | Rating: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability