Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.37.39    

LEARN MORE CZECH:

Share Experience - Podělte se o zkušenosti

Main » Articles » How to learn Czech (Jak se učit česky)

How to learn (anything)?

  • Stephen Chew, psychology professor at Samford University, on Learning Strategies


  • Dr. Michael Britt on Learning Strategies


  • MedicalNewsToday.com: Older Brains Benefit From Learning By Trial And Error

Canadian researchers have found the first evidence that older brains get more benefit than younger brains from learning information the hard way - via trial-and-error learning. [...] The finding will surprise professional educators and cognitive rehabilitation clinicians as it challenges a large body of published science which has shown that making mistakes while learning information hurts memory performance for older adults, and that passive "errorless" learning (where the correct answer is provided) is better suited to older brains.

Read more...

Category: How to learn Czech (Jak se učit česky) | Added by: janaslav (27/08/2011) | Author: Jana E
Views: 3073 | Tags: metodika | Rating: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability