Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.16.07    

LEARN MORE CZECH:

Share Experience - Podělte se o zkušenosti

Main » Articles » Jak učit česky (How to teach Czech)

Jak jsem učila malou cizinku bez zprostředkujícího jazyka... II.

1000 čínských slovíček - ilustrovaný slovníkZpočátku byla komunikace velmi obtížná, při hodinách jsme měly velký česko-čínský a čínsko-český slovník, ale když mělo slovo více významů, nemohla jsem si být vždy jistá, že správně pochopila, co mám na mysli – především v případě abstraktnějších slov (narazila jsem na problém např. u slova dělat). To, co šlo nakreslit, nebo pantomimicky předvést, bylo dobré. V knihkupectví jsem objevila a doporučila, aby si Li koupila, knihu „1000 čínských slovíček – ilustrovaný slovník" od Petry Ťulpíkové, Computer Press 2009. Li si pak knihu s sebou nosila denně do školy a věřím, že jí usnadnila komunikaci.

Co se týče osvojování si slovní zásoby a gramatických pravidel, až ke konci školního roku (měly jsme spolu lekce od října) se Li začala vyjadřovat víceslovně a odvažovala se vysvětlit i věci, které by předtím vzdala jako příliš složité – nyní však brala tužku a papír, a tak si pomáhala, aby vyjádřila, co chce. Po prázdninách (tzn. celkově po necelém roce), během kterých jsme se snažily mít lekce trochu intenzivněji – dvakrát týdně (plus měla pár lekcí s jinou učitelkou ze své základní školy, ale s tou jsem bohužel vůbec nekomunikovala) – a během kterých jsme se více věnovaly slovesům, už Li dokáže trochu lépe popsat, co dělala nebo bude dělat – s tím, že však stále plete časy a má omezenou slovní zásobu. 

Co jsme s Li dělaly či děláme?

 • Základní příkazy a rozkazy

  • dej mi to / vezmi to, schovej to / vyndej to, nakresli to / vygumuj to, zvedni to / polož to, sněz to, napiš to, otevři to / zavři to
  • nedávej, neber, neschovávej, nevyndávej, nekresli, negumuj, nezvedej, nejez, nepiš, neotevírej, nezavírej
   • Toto jsme dělali ještě minulý rok – Li dostala papíry, na kterých byla slova napsaná, měla je tam v této rozkazovací formě i v infinitivu a vyhledala si s pomocí sestry ve slovníku čínské překlady.
 • Základní přehled o časech

  • přítomný čas – 4 skupiny (-ám, -ím, -uju, -u)

   • Toto jsme dělaly minulý rok, ale Li už to docela zvládá. Dostala kdysi tabulku s přehledem koncovek v těchto čtyřech skupinách. Nyní je docela schopna odvodit infinitiv nebo formu konkrétní osoby – zatím pomalu, někdy potřebuje pomoc, ale zlepšuje se.
  • minulý čas

   • Li dokáže z infinitivu pravidelných sloves udělat minulý čas, pamatuje si, že „já" musí mít „jsem" apod. V mluveném projevu má ale tendenci používat převážně přítomný nebo dokonce budoucí čas. Řekly jsme si také o druhé pozici, takže to docela zvládá – nebo stačí připomenout.
  • budoucí čas

   • Li si zavedla sešit, který je určený speciálně pro zaznamenávání sloves, která se učí. Má tam kolonky: sloveso – čínsky – vid – minulý čas – přítomný čas – budoucí čas – podmiňovací způsob – rozkazovací způsob. Zatím jsem jí naznačila, že některá slovesa nemají přítomný čas a u některých je budoucí čas s „budu" a u některých bez „budu", ale zatím jsme se rozlišování příliš nevěnovaly, zatím si to jen zaznamenává, aniž by tomu rozuměla.
 • Rody

  • ten / ta / to; podstatná jména (mužský – souhláska, ženský - -a, -e, souhláska, střední - -o, -í, -e); přídavná jména (-ý / -á / -é)

   • Li dokáže podle základních pravidel rozlišit rody – k rozlišení jsme používaly barvy (modrá, červená, žlutá)
  • přivlastňovací zájmena

   • Li si napsala tabulku, ve které byla přivlastňovací zájmena v 1. pádu pro všechny osoby a rody v jednotném čísle. Nebyla tam forma „má" či „mé". Zatím jsme příliš neprocvičovaly.
 • Pády

  • 4. pád – ve spojení se slovesy „mám", „vidím" apod.

   • Začaly jsme se trochu věnovat 4. pádu – na papíře byly obrázky a k nim si vždy připsala dvě věty typu: To je zmrzlina. / Vidím zmrzlinu. V tuto chvíli tedy tuší o těchto pravidlech: mužský životný – např. Krteček / Krtečka; mužský neživotný a střední – žádná změna; ženský – např. zmrzlina / zmrzlinu, rýže / rýži, tramvaj / tramvaj. Je však třeba tomu ještě věnovat dost času.
 • Přídavná jména

  • stupňování – dostala tabulku s některými známými přídavnými jmény, která byla rozdělena do 4 skupin podle koncovky 2. stupně: -ejší/-ější, -ší, -čí a nepravidelná
   • Toto je poslední látka, kterou jsme probíraly, a potřebuje ještě procvičování a upevnění.
 • Slovní zásoba

  • od začátku jsme se už věnovaly těmto tématům: věci ve škole, rodina, barvy, zvířata, části těla, školní předměty (rozvrh), na ulici
  • Začaly jsme číst knihu "Školní příběhy a jiná dobrodružství" (První čtení s velkými písmeny, nakladatelství Svojtka), ve které jsou velké obrázky ze školního prostředí.
   • Obrázky využíváme k detailnímu popisu věcí a toho, co kdo dělá. Čteme text a úkolem Li je v něm identifikovat slovesa, která si potom zapisuje, určuje „kdo" něco dělá, infinitiv a čas slovesa. Nad sloveso ve větě potom napíše číslo 5. Zapisuje si i jiná slova, která jsou pro ni nová. Postupně si ke slovům bude připisovat číslo slovního druhu, o který se jedná, aby si to časem zapamatovala a pospojovala.
 • Sešity a knihy

  • Li má čínsko-český slovník, jinak má všechno okopírované – všechny materiály má pohromadě, ale protože jich začalo přibývat, řekla jsem jí, že nemusí všechny nosit.
  • Nyní má na hodiny se mnou kromě sešitu, kam si dělá poznámky, a malého notýsku, kam si píše nová slovíčka (a jejich čínský překlad), nosit kopii 1. kapitoly knihy „Školní příběhy a jiná dobrodružství" (čteme příběh „Zamilovaná Julie"), dále se věnujeme stupňování přídavných jmen, identifikaci sloves a budeme se snažit identifikovat postupně všechny slovní druhy a věnovat se jednotlivým pádům.
 • Hodnocení

  • Mým cílem je Li rozmluvit a snažit se jí vysvětlit základy české gramatiky. Myslím si, že udělala za ten rok obrovský pokrok a je vynikající, že již dokáže hodně vyjádřit. Je však na ni třeba mluvit pomalu a jednoduše a případně věci opakovat nebo hledat jiný způsob vyjádření.
Category: Jak učit česky (How to teach Czech) | Added by: janaslav (06/11/2011) | Author: Jana E
Views: 4206 | Tags: , metodika, děti, Čínani, cizinci v ČR, osobní zkušenost | Rating: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability