Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 13.54.56    

LEARN MORE CZECH:

Share Experience - Podělte se o zkušenosti

Main » Articles » Studijní texty (Study texts)

GRAM-LEX: Zkrácený úvazek

Gramaticko-lexikální část přijímacího testu z češtiny pro cizince na VŠE - cvičný test ZDE (nechte otevřeno v novém okně):

Ať už se rozhodnete přestěhovat za prací ___1___, ze všech stran na vás bude číhat strašák ___2___ nezaměstnanosti. Existují však evropské země, které nemusejí čelit tak dlouhým ___3___ žadatelů o místo. Mezi nejspokojenější státy patří Nizozemsko, Rakousko a Lucembursko, kde se počet lidí bez práce ___4___ kolem hranice 5 %. Jak lze tak nízkých čísel dosáhnout? Například v Nizozemsku pomohl ___5___ krok ze strany státu v podobě zkrácených pracovních úvazků, které jsou u zaměstnanců i zaměstnavatelů hojně využívány ___6___ nižší daňovou povinnost a jednodušší administrativu. Ve velké míře ___7___ s alespoň jedním dítětem mladším 12 let (celkem 55 %), které tak ___8___ kontakt se svým oborem a zároveň mají čas věnovat se rodině. Podobný úspěch ___9___ zkrácená pracovní doba také u maminek ve Velké Británii (36 %), Německu (35 %) a Rakousku (32 %). Možná by se tímto krokem mohlo v ___10___ inspirovat i Španělsko, které se neustále ___11___ do červených čísel a bojuje s hranicí dvaceti procent nezaměstnaných, ___12___ je dvojnásobek průměru Evropské unie. Na počátku fiaska stojí globální krize, která v zemi toreadorů způsobila kolaps na trhu s nemovitostmi a dlouhodobě ochromila stavebnictví. Výsledkem ___13___ situace je skutečnost, ___14___ místní postupně začali obsazovat i nepříliš lukrativní místa, která dřív využívali ___15___ cizinci.

Zdroj: časopis Moje peníze, květen 2011, s. 13

Category: Studijní texty (Study texts) | Added by: janaslav (13/06/2011) | Author: Jana E
Views: 3470 | Tags: gramatika, zkouška, test, , slovní zásoba, c1 | Rating: 1.0/1

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability