Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 20/01/2019, 18.10.58    

LEARN MORE CZECH:

Share Experience - Podělte se o zkušenosti

Main » Articles » Studijní texty (Study texts)

POSLECH: Zveřejnění rejstříku na Kypru

Toto je cvičný poslech ke zkoušce z češtiny jako cizího jazyka na VŠE. Skládá se z 15 otázek, na které je třeba odpovědět výběrem jedné ze čtyř možností. U zkoušky máte 3 minuty na přečtení otázek, následuje první poslech, další 3 minuty na přečtení otázek a promyšlení odpovědí a druhý poslech.

Níže jsou nejprve otázky, potom audio a následuje text poslechu. Vezměte si papír, přečtěte si otázky, poslechněte si dvakrát audio a své odpovědi si zkontrolujte vyplněním do testu online. Až po dvojím poslechu a vyplnění odpovědí si můžete přečíst text dole!!!
Otázky k testu

1) Na Kypru má sídlo více než … českých společností.

a) 15
b) 50
c) 500
d) 1500

2) Získat údaje o kyperských společnostech je nyní … než v minulosti.

a) dražší
b) náročnější 
c) pomalejší 
d) snazší
 
3) Na internetu není možné získat … společnosti.

a) datum založení
b) jména akcionářů
c) jména jednatelů
d) zakládací smlouvu

4) Dříve bylo možné získat informace o společnostech … . 

a) online 
b) telefonicky 
c) poštou 
d) pouze osobně

5) Získávání informací z kyperského rejstříku bylo dříve … .

a) trochu levnější
b) trochu nákladnější
c) výrazně levnější
d) výrazně nákladnější 

6) Mnoho majitelů českých firem … .

a) jezdí na Kypr na dovolenou
b) se na Kypr stěhuje
c) si na Kypru kupuje nemovitosti
d) stěhuje na Kypr jejich sídlo

7) 139 českých firem se na Kypru usadilo … .

a) dosud
b) minulý rok
c) tento měsíc
d) tento rok 

8) Čechům se na Kypru líbí větší … investic.

a) náklady
b) ochrana
c) výnosnost
d) zdanění

9) Kypr nevybírá žádné daně z placení … .

a) dividend
b) dluhů
c) investic
d) závazků 

10) Podnikatelé na Kypru oceňují … právního prostředí.

a) jednoduchost
b) nákladnost
c) přehlednost
d) spolehlivost

11) Na Kypru je nízká daň z příjmu právnických osob … .

a) kvůli konkurenci v EU
b) kvůli regulaci v EU
c) na rozdíl od jiných států EU  
d) navzdory opatřením EU  

12) Na Kypru je velmi transparentní systém … .

a) nedostatkem
b) novinkou
c) tradicí
d) výjimkou

13) Podnikatelé přenášejí sídlo své firmy na Kypr kvůli … .

a) menší kontrole obchodních společností
b) subvencím pro holdingy
c) výhodným podmínkám pro holdingy
d) zamaskování majetkových poměrů  

14) Provozovatelé solárních elektráren přesouvají své sídlo na Kypr, aby se vyhnuli … .

a) jakýmkoliv daním
b) nízkým daním na Kypru
c) pronásledování v ČR
d) zdanění v ČR

15) Na Kypru mohou české firmy lépe … investice.

a) bránit
b) měnit
c) skrýt
d) zhodnotitNásledující text si přečtěte až po zpracování testu!!!

Celkem má na Kypru sídlo přes 1500 vlastníků českých společností. Ostrov je díky příznivým daňovým podmínkám považován za daňový ráj. Dostat se k údajům v tamním obchodním rejstříku bylo dříve značně složité a časově i finančně náročné, teď si je každý může za 9 euro vyhledat on-line.

A co je možné zjistit? „Kdy ta společnost byla založena, kdo je akcionářem společnosti, kde má společnost sídlo, jakého ředitele ta společnost má, respektive jednatele. Tyto informace se zpřístupnily víc. Dřív jste mohli kyperský rejstřík kontaktovat a o informace osobně nebo korespondenčně zažádat. A bylo potřeba zaplatit určitý obnos peněz. Řádově daleko víc než těch 9 euro, co je teď," říká Filip Reinoso ze společnosti Smart Companies. Mezi informace, které i nadále nejde získat přes internet patří zakládací smlouva, stanovy nebo finanční výkazy.

Kypr patří k nejpopulárnějším zahraničním destinacím do kterých míří vlastníci českých firem. Jen loni Češi přesunuli na ostrov sídlo 139 svých firem. Láká je hlavně nižší zdanění, nízké náklady na založení holdingu a vyšší ochrana investic. Kyperské firmy navíc neplatí žádné daně z vyplacených dividend, za prodej obchodních podílů nebo z obchodu s cennými papíry.

„Kypr byl vždy podnikatelskými subjekty vnímán jako lokalita, která má stabilní právní prostředí, která má vymahatelné právo. To, že je tam nižší úroveň zatížení - daň z příjmu právnických osob je tam na úrovni deseti procent, je pouze důsledek daňové soutěži mezi jednotlivými státy EU," říká partner poradenské společnosti Apogeo Vítězslav Hruška.

„Kypr vždy byl do značné míry průhledný, a proto podnikatelé, kteří používali kyperské společnosti ve svých nadnárodních nebo mezinárodních strukturách, Kypr nikdy nepoužívali proto, aby účinně zakrývali vlastnictví. Kyperské společnosti stejně tak jako nyní, tak i v minulosti byly používány především pro holdingové společnosti, pro financující holdingy, ale stejně tak i pro obchodní společnosti." 

V posledních měsících na Kypr přesouvají své sídlo hlavně provozovatelé solárních elektráren, na které stát uvalil novou daň. Zahraniční firmy totiž při změně tuzemských zákonů mohou bránit své investice v mezinárodní arbitráži. Na to firmy, které sídlí v Česku, nemají právo.Source: http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/kypr-umoznil-po-internetu-nahlizet-do-udaju-v-obchodnim-rejstriku-
Category: Studijní texty (Study texts) | Added by: janaslav (12/06/2011) | Author: Jana E
Views: 2685 | Tags: , c1, poslech, test, Audio, zkouška | Rating: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability