Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.37.07    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 38 k dotazu ČR

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) vydala publikaci Můj život v ČR , která vznikla v roce 2010. Jedná se o průvodce, který je určen především pro nezletilé cizince, kteří se na území ČR nacházejí bez doprovodu zákonných zástupců.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-31 02:45:15

Po 5 letech legálního pobytu na území ČR může cizinec požádat o povolení k trvalému pobytu. K jeho získání je třeba doložit znalost českého jazyka na úrovni A1....jazyka pro trvalý pobyt v ČR: PDF Interaktivní online verze Poslechy ke zkoušce
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

...konci roku 2008 bylo v ČR evidováno 438 301 cizinců. Nejvíce jich bylo z Ukrajiny (30 %) a Slovenska (17 %). Další nejpočetnější státní občanství byla:Vietnam (14 %), ... Počet cizinců v ČR a nejzastoupenější národnosti The number of foreigners in the CR and most represented nationalities Národnostní složení České republiky Nationality composition ...
Site pages - 2011-10-23 15:14:30

...pro cizince o životě v ČR , která "poskytuje ucelený přehled základních informací o České republice s cílem napomoci především cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy ... Kromě základních údajů o ČR publikace informuje o struktuře a fungování veřejné správy, řešení krizových situací, systému školství, zdravotnictví a sociálním zabezpečení, zaměstnávání, bydlení, dopravě ...
Dokumenty (File Catalog) » Odkazy (Links) - 2010-10-31 02:01:44

Publikace věnující se vybraným aspektům integrace cizinců do české společnosti, se speciálními částmi věnovanými migrantům z Ukrajiny a Vietnamu, tzn. nejpočetnějším komunitám cizinců v ČR.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-31 02:04:39

Autor: Josef Lukas
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-02-25 02:12:30

Other surveys (Další ankety) Loading... Your comments: "It is hard to pick just one!
Site pages - 2012-05-11 01:11:49

...i ostatní cizince na území ČR s názvem "Vítejte v České republice". Brožura je dostupná ve 4 jazykových mutacích (česky, anglicky, rusky a francouzsky)
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-31 02:47:17

březnu 2011 bylo v ČR evidováno celkem 425 167 cizinců (oproti cca 240 000 v roce 2003), což představuje asi 4 % populace.... (Hofstede 2010: 27 49) Pro ČR, Rusko i USA jsou k dispozici výsledky ve všech dimenzích. Ráda bych ale kromě toho zařadila do srovnání i výsledky ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

Čarodějnice ČR a NATO a EU Oslava práce, lásky a vítězství K. H. Mácha Máj Kolik je hodin? Nejdůležitější česká slovesa 1....paleni carodejnic puvod a historie ČR a NATO a EU 12. 3. 1999 (dvanáctého března devatenáct set devadesát devět) se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance (...
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

Tento materiál vznikl na základě výzkumných, vzdělávacích a poradenských činností IPPP ČR v oblasti interkulturního vzdělávání a poradenství, realizovaných v letech 2002 2008. Jedná se zejména o resortní projekty MŠMT realizované pod ...různých etnik žijících na území ČR, Metodika podpory bilingvních a bikulturních žáků, Ověření diagnostického nástroje CCAI pro oblast interkulturní výchovy a poradenství a o projekt ESFStřediska ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:28:52

Koncepce interkulturního poradenství Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR . Obecným cílem předložené koncepce je vymezení struktury pro poskytování služeb pedagogicko psychologického poradenství klientům z řad cizinců a etnických minorit ...odlišných jedinců ve vzdělávací soustavě ČR. Specifické cíle koncepce jsou: definovat roli pedagogicko psychologického poradenství v integraci cizinců a příslušníků etnických minorit, definovat systémové roviny poskytování ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 18:13:38

...evropské dotace 2012/03/22: ČR a Německo spolu stále čile obchodují 2012/03/16: Česká věda: úspěchy slaví jaderná fyzika či genetika 2012/03/08: ...David Marsh 2011/10/14: ČR, Maďarsko i Polsko zatím nepřijmou euro. Neplní kritéria 2011/10/14: Hypotéky zlevňují. Může za to konkurenční boj mezi bankami ...
Site pages - 2016-04-16 01:54:36

...v Praze a Akademie věd ČR uspořádaly u příležitosti vyhlášení 21. února 2008 organizací UNESCO Mezinárodním dnem mateřského jazyka kolokvium s názvem "Potřebujeme češtinu? A jakou?..., ÚJČ AV ČR, v.v.i. Čeština v globalizujícím se světě PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., ÚJČ AV ČR, v. v. i. PhDr.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-24 22:13:20

Multikulturní inspirace od Klubu Hanoi, neziskové organizace zaměřené na pomoc vietnamské komunitě v ČR. Výňatky z obsahu: Co znamená být "cizincem"? Historie Vietnamu Co bychom měli vědět o vietnamštině Vietnamské tradiční svátky a oslavy ...společnosti Kořeny vietnamské migrace do ČR před rokem 1989 Vietnamci v současné ČR Poznámky a komentáře k výchově a vzdělávání ve Vietnamu tradice a současnost Vietnamští ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-09-29 01:23:05

...USA (91), následuje s odstupem ČR (58), Slovensko (52) a nejméně individualistické je Rusko (39). V této dimenzi má ČR podle skóre blíže k Rusku než ...
Site pages - 2011-10-23 23:12:36

...následuje Rusko (93), s odstupem ČR (57) a nejmenší vzdálenost moci je v USA (40). Vidíme, že v rámci této dimenze má ČR výrazně blíže k USA než ...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

...s velkým odstupem USA (62), ČR (57) a nejméně maskulinní je Rusko (36). Ve srovnání podle indexu maskulinity se ČR blíží spíše USA než Rusku, zatímco ...
Site pages - 2011-10-23 23:11:55

Diseminační příručka vytvořená v rámci projektu "Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v ČR a v Praze". Popis kontextu v ČR, kurzů, testování, materiálů apod.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-09-29 01:35:52

...68), následuje s velkým odstupem ČR (29), Slovensko (28) a Rusko (20). Tato dimenze může ovlivňovat atmosféru výuky. V extrému stojí na jedné straně pozitivní, uvolněný, ...anglofonních zemích a Rusku (nebo ČR) liší – zatímco v prvním případě je konvencí „Dobře.", ve druhém je normální si postěžovat. Moje americké studentky si také občas ...
Site pages - 2011-10-23 23:06:03

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability