Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.58.02    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-16 z 16 k dotazu Češi

Závěry ročníkové práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka 

Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka - ZÁVĚRY:

Celkově se ukázalo, že česká kultura je podle Hofstedeho dimenzí nejblíže kultuře ruské – respektive je jí definitivně blíže než kultuře americké, a i slovenské kultuře je v určitých dimenzích velmi vzdálená. Učitelé b...


Ročníková práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka - Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka

Práce je věnována charakteristice kulturních rozdílů mezi Rusy, Američany a Čechy. Základem pro srovnání je šest kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho: index vzdálenosti moci, index individualismu, index vyhýbání se nejistotě, index maskulinity, index dlouhodob...


Czech Culture (Česká kultura) Integration of migrants (Integrace migrantů) What is Czech? (a small research paper) Gottland Mariusz Szczygieł Známý ...
Site pages - 2011-10-23 15:18:08

Czech Culture (Česká kultura) Shows na YouTube Češi hodně pijou Je večer a jeptiška utíká do kláštera a její černý plášť za ní vlaje.... (svině někdo nespolehlivý, podrazák) Češi kradou Letí Čech, Afričan a Rus letadlem. Najednou Rus povídá: "Teď letíme nad mojí zemí." "Jak to poznáš?
Site pages - 2012-05-16 13:20:24

Březen 2013 2012/03/13: Češi sledovali konkláve jako zajímavost, o aktuální dění v církvi se nestarají Květen 2012 2012/05/13: Stále více domácností má ...
Site pages - 2016-04-16 01:54:36

Na konci dubna slaví Češi další svátek pálí čarodějnice jako symbol zimy a vítají jaro. V květnu jsou dva dny, kdy je státní svátek a ...nich mizí podivné lidské postavy: Češi pálí čarodějnice. Tato noc se také nazývá Filipojakubská nebo Valpružina a říká se o ní, že je magická.
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

Myslíte si, že Češi moc hlasitě smrkají? Думаете, что чехи сморкоются очень громко? Yes/No Ano/Ne Да/Нет
Site pages - 2011-10-23 13:42:15

...jakých dimenzích se podle Hofstedeho Češi a tyto dvě národnosti liší a jaké problémy či nedorozumění mohou proto vyvstávat ve výuce.
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

V tento den Češi obvykle vyhazují vánoční stromeček a na dveře domů jsou svěcenou křídou psána písmena K+M+B a číslo nového roku.
Site pages - 2011-10-23 23:34:11

...informace o tom, jaké svátky Češi slaví v květnu, jak říct v češtině, kolik je hodin, a naučíte se některá základní česká slovesa.
Novinky (Site News) » 2011/11/07 - 2011-11-08 00:57:03

...nějaké informace o tom, jak Češi oslavují Velikonoce, a o dalších svátcích a oslavách v dubnu a květnu. Toto je první část čtení, druhá bude následovat ...
Novinky (Site News) » 2011/10/30 - 2011-11-08 01:56:01

...si například stěžují, že se Češi na ulicích či v metru málo usmívají. Také odpověď na otázku „Jak se máš?" se v anglofonních zemích a Rusku (...
Site pages - 2011-10-23 23:06:03

...diskuse na témata „Jací jsou Češi?", „Co nechápu…" a „Slovníky". Zapojte se! Odkazy na Facebooku odkazují především na stránku www.czech in prague.
Site pages - 2011-10-23 23:33:15

...nemůžou pády učit tak jako Češi: jenom memorováním a odříkáváním koncovek pro různé vzory. V první řadě musí porozumět tomu, kdy se jaký pád užívá a ...
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

Češi ji mohou znát z pohádky Mrazík on si ji zpívá, když odívá stromky do bílých kabátků svou kouzelnou holí.

Jen loni Češi přesunuli na ostrov sídlo 139 svých firem. Láká je hlavně nižší zdanění, nízké náklady na založení holdingu a vyšší ochrana ...

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability