Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 13.51.27    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 23 k dotazu čeština pro cizince
Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice A1 (2006) Obsah: Já Já a moje ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-25 23:57:43

Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice A2 (2006) Obsah: Telefonujeme Blahopřejeme Vám Zvířata ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:10:14

: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice B1 Obsah: Tvarosloví Ohebné slovní druhy Podstatná jména a přídavná jména Jednotné číslo Množné číslo ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:23:10

: Čeština pro cizince a azylanty Učebnice B2 Obsah Mluvnická část Podstatné jméno (Substantivum) Rod (Genus) Rod nesklonných podstatných jmen Číslo (Numerus) ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 01:21:31

Tato diplomová práce Ireny Brychnáčové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:42

Open publication Free publishing More hadkova
Dokumenty (File Catalog) » Jiné (Other) - 2010-11-29 19:56:08

Cílem diplomové práce Martiny Hrdé (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2007) je zmapování stávající situaci v poskytování ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:08

Přiložený text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky – cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro cizince ( Nová škola o. p. s. ). Zpracování tohoto metodického materiálu bylo podpořeno dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:16:57

org/cze/ Čeština pro cizince zkouška pro získání trvalého pobytu (Czech for foreigners exam for permanent residence): cestina pro cizince.
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

...Czech Karla Hronová, Milada Turzíková Čeština pro cizince Ondřej Štindl Easy Czech Alena Nekovářová Čeština pro život Ana Adamovičová Nebojte se češtiny James Naughton Colloquial Czech ...
Site pages - 2011-11-03 17:26:28

Z úvodu: Čeština a vietnamština jsou jazyky relativně velmi odlišné. Studenti nejen neznají jazyk, ale ...kulturu, která je s jazykem spojena. Velmi důležitým metodickým prvkem výuky češtiny pro cizince je proto využívání metod interkulturního ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-02 14:37:21

Další dobrá zpráva je, že čeština nemá členy určité ani neurčité. Totiž, to je samozřejmě dobrá zprava především pro cizince, v jejichž jazycích členy také neexistují ...liší se spisovná a nespisovná čeština apod. Mnohem náročnější je však pochopit funkci a význam pádů pro cizince, v jejichž jazycích pády nejsou.
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability