Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.27.57    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-7 z 7 k dotazu české zvyky

Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce - zaměřeno na časování sloves a akuzativ. Úroveň asi A1-A2, lze přizpůsobit - chtít po studentovi minulý čas apod.

A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP) Obsah čísla Oběd Vaše recepty České Velikonoce zvyky Mazanec (recept) Apríl! Čarodějnice ČR a NATO a EU Oslava práce, lásky a vítězství K. H.... Zvyky v různých krajích se také mohou lišit. Na konci dubna slaví Češi další svátek pálí čarodějnice jako symbol zimy a ...
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Advanced Students (Testy pro velmi pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) A List of Czech...
Site pages - 2016-04-16 01:51:47

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Upper intermediate Students (Testy pro pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) A List of C...
Site pages - 2016-04-16 01:52:11

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Tests for Pre intermediate Students Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Podcasts (Podkasty) Videos on YouTube (Videa na YouTube) Learn More about Czech Culture & Express Your Opinion (Zjistěte více o české k...
Site pages - 2016-04-16 01:50:44

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Intermediate Students (Testy pro středně pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) Videos on...
Site pages - 2016-04-16 01:52:31

Školy v České republice ve školním roce 2009/10 navštěvovalo 60 721 cizinců, což představovalo 2,9 % všech žáků a studentů....shrnuje do následujících skupin: 1) Zvyky / praktiky: symboly (slova, gesta, obrazy či předměty, kterým je přisouzen zvláštní význam); hrdinové (skutečné nebo imaginární postavy oplývající uctívanými vlastnostmi ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability