Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.39.07    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 21-40 z 107 k dotazu learn Czech

H. Confortiová, P. Tučný a kol. - Учебник чешского для русских (Praha 1976)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící (v ruštině), 437 stran.

 • Úvodní fonetická část
 • 25 lekcí - témata:
  • Pokoj; V kanceláři
  • Tramvaj; Rozhovor na stanici
  • Ulice; Setkání na ulici
  • Město; Kde je prodejna tabáku?
  • V obchodě; V prodejně obuvi
  • Nádraží; Uvítání na nádraží
  • Restaurace; Na obědě
  • Hotel; Příprava na cestu
  • ...

Чешский язык - Учебник для начинающих (Praha 1964)

Učebnice českého jazyka pro začátečníky (v ruštině), 137 stran.

 • 20 lekcí - rozhovory na témata:
  • Rozhovory (Разговоры)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • V hotelu (В гостинице)
  • Praha (Прага)
  • Na nádraží (На вокзале)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolen...

А. И. Изотов - Чешский язык: Учебник - самоучитель для начинающих (Москва, 2002)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty - samouky (v ruštině), 173 stran.

 • 20 lekcí
  • Dialog (Диалог)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • Hotel (Гостиница)
  • Praha (Прага)
  • Nádraží (Вокзал)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolená ...

А. Г. ШИРОКОВА, П. АДАМЕЦ, Й. ВЛЧЕК, Е. Р. РОГОВСКАЯ - Чешский язык - Учебник для I и II курсов (Москва, 1988)

Učebnice českého jazyka pro rusky mluvící studenty (v ruštině), 393 stran.

 • Úvodní fonetický kurz (10 lekcí)
 • Základní kurz (33 lekcí)
 • Česko-ruský slovník


Co to znamená "Tak ať!"?

Tak ať! (So be it!)

= So be it! So what! I don't care!

 • Literally: So let!
 • Alternatives:
  • Ať! Aťsi!
  • No a co! (So what!)
  • Mně (už) je to jedno! (It's all the same to me! - I d...
Blog » 2011/10/14 - 14/10/2011

Puzzled... (Zmatená)

Co to znamená "To je ňáký divný!"?

= It stinks! It's fishy!

 • Literally: It's kind of weird!
 • Vocab:
  • ňáký = nějaký = some, kind of
  • divný = podezřelý, pochybný, zvláštní, neno...
Blog » 2011/10/13 - 13/10/2011

Co to znamená "dyžtak"?

(or kdyžtak, read "gdyštak") 

= Když... tak (literally: if... then)

= possible, if you can, if anything happens... (colloquial)

Např. (E.g.):

 • Můžeš mi dyžtak zavolat? (Could you possibly call me?)
 • Já ti dám dyžtak vědět, jo? (I'll let you know if you need / if anything changes / if it's necessary.)
 • Dyžtak to nech být. (Let it be / Leave if you...
Blog » 2011/10/11 - 11/10/2011

Co to znamená "Ani nápad!"?

= No way! Not likely! 

 • Literal translation: Not even an idea!
 • Other possible versions: 
  • Ani mě nenapadne! (Literally: It won't cross my mind. Real meaning: No way I'm doing it!) 
  • Ani za nic! (Literally: Not even for nothing. Really: Not for anything! = You can offer whatever you want, I won't do it.)
 • Other phrases with "nápad": 
  • To je dobrý nápad. (I...
Blog » 2011/10/10 - 10/10/2011

Co to znamená "Ale, ale!"?

= Well, well, well! (- surprise, reprimand)

 • Translation: ale = but, however, though
 • Other uses of "ale": 
  • Ale, ale... (Come, come... = soothingly) 
  • Ale ne! (Oh no! = disappointed, or Of course not! - when somebody's saying the opposite) 
  • Ale ano! Ale ovšem! (but of course - when somebody's saying the opposite) 
  • Ale no tak! (Oh, come one! - you want somebody to stop d...
Blog » 2011/10/09 - 09/10/2011

Co to znamená "To je akorát!"?

= It's just enough!

 • Translation: akorát = just, precisely, exactly, just right/fine
 • Other uses: 
  • Jdeš akorát! (You're coming right on time! - informal) 
  • Akorát jdeme. (We're just leaving.) 
  • Akorát nevím, kde to je. (I just don't know where it is. / It's just that I don't know where it is.) 
  • Mám toho tak akorát. (I've had enough of that (sth annoying).) 
  • ...
Blog » 2011/10/08 - 08/10/2011

Co to znamená "Abych pravdu řekl"?

= To tell the truth. (masculine)

 • Also possible: 
  • Abych řekl pravdu... (masculine) 
  • Abych pravdu řekla... Abych řekla pravdu... (feminine) 
  • Abych řek pravdu... 
  • Abych pravdu řek (colloquial, masculine)
 • Examples: 
  • Abych pravdu řek, moc tomu nevěřím. (To tell the truth, I don't believe it much.) 
  • Abych řekla pravdu, vů...
Blog » 2011/10/07 - 07/10/2011

Co to znamená "Úplně mě to vzalo!"

Toto znamená "Byla jsem úplně ohromená!" (nebo "Byl jsem úplně ohromený!"). Řekneme to, když se stalo něco, co nás moc překvapilo nebo zaskočilo (nečekali jsme to) - a byli jsme proto moc emotivní.


This means "I was totally overwhelmed!" We say that when something happened that surprised us greately or took aback (we didn't expect that) - and we where very emotional because of that.

Blog » 2011/10/06 - 06/10/2011

Co to znamená "Jen se za ním zaprášilo"?

Toto znamená, že někdo velmi rychle odešel, ale může se to také použít, když je něco velmi rychle prodáno nebo snědeno. Podle gramatického rodu osoby nebo věci, která zmizela, může být místo slova "ním" (forma slova "on") použito slovo "ní" (ona), "tím" (to), apod.


Literal translations may be something like: "He just raised the dust!" or "Just dust was raised behind him!" or "It got dusty behind him!", mea...

Blog » 2011/10/05 - 05/10/2011

Co to znamená "Tobě snad přeskočilo!"?

 • Literally: "To you, it must have switched!"
 • Really: "You must have gone crazy!"
 • Colloquial, of course.
Blog » 2011/10/04 - 04/10/2011

Co to znamená "Já se z toho zjevím!"?

"Zjevit se" znamená objevit se, materializovat se - jako duch nebo strašidlo. Tato fráze ale ve skutečnosti znamená "Já se (z toho) zblázním!" Samozřejmě je to kolokviální.


"Zjevit se" means "to appear" or "to materialize" - like a ghost or a bogeyman. However, this phrase actually means "I'll go mad from that!" (because of that). Obviously, it's colloqial.

Blog » 2011/10/03 - 03/10/2011

Co to znamená "Až naprší a uschne!"? 

= When pigs fly

Když vám někdo řekne, že něco udělají, "až naprší a uschne", znamená to, že to udělají v nespecifikovaný den - možná nikdy. Očividně je to hovorové a nepříliš zdvořilé - ale člověk si asi dělá legraci, když to říká. Jiná odpověď se stejným významem je "Na svatýho Dyndy!" (žádný takový svatý neexistuje).


When somebody tells you they will do something "až naprší a uschne" ("when it rains a...
Blog » 2011/10/02 - 02/10/2011

Co to znamená "Učený z nebe nespadl."?

To znamená, že každý dělá chyby - když s něčím začíná, když se něco učí. A také chybami se člověk učí!


"A learned person hasn't fallen from the sky." It means that everybody makes mistakes - when s/he's starting with something, when learning something. And also, people learn from they mistakes!

Blog » 2011/10/01 - 01/10/2011How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 03/10/2011

Learn the vocabulary and practise Czech verbs. MP3 PDF More: NEW: A wordsearch and a crossword A list of podcasts An ...all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 2011-12-02 14:02:38

...you think about Czechs or learning/teaching Czech? (Průzkumy o tom, co si myslíte o Češích nebo učení (se) česky!)
Site pages - 2011-12-23 02:05:20

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech? MP3 PDF More: A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 2011-11-08 01:11:35

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech? MP3 PDF More: A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 2011-11-19 06:46:26

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives. MP3 PDF More: A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 2011-11-08 01:11:08

...to a recording of the Czech texts. CIP 01/2011 ( pdf online Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s "Learn Czech Online" či "Czech in Prague" ...
Site pages - 2011-12-27 02:15:50

...never a yes by a Czech...” (Germany) "You should come to Italy.” (Italy) "Well, maybe that’s the same in Italy, but in Germany there’s ...I feel I need to learn some skills... Maybe if I was Czech, people might come to help me, or maybe if I had blond hair ...
Site pages - 2011-10-23 22:52:45

...and open with Anki: NEW: Learn Czech with Podcast Shopping + Verbs (a .zip file 157 kB) Learn Czech with Podcasts Family + Possessives (a .
Site pages - 2011-10-27 21:03:23

Listening to the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" or "Czech in Prague": with videos and pictures ( YouTube Tumblr Flickr ), podcasts ( iTunes SoundCloud RSS ) ...an article for teachers of Czech as a foreign language and an invitation to cooperation or meetings in person . Podzimní číslo z roku 2011...
Novinky (Site News) » 2011/10/08 - 2011-11-08 01:10:34

Diploma thesis Use of learning strategies Czech as second language by Zdeňka Zachová (Pedagogical Faculty of Masaryk University in Brno, 2010) deals with research of ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:15:01

That's why the podcasts "Learn Czech with Podcasts" are here and this is the first one! What you'll find there is the introduction to ... Proto jsou tady podkasty "Learn Czech with Podcasts" a tady je ten úplně první! Najdete v něm úvod k podkastům "Learn Czech with Podcasts" (v ...
Novinky (Site News) » 2010/09/15 - 2011-09-26 12:57:23

...Open publication Free publishing More learn czech
Blog » 2012/12/22 - 2012-12-22 22:35:56

A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP) Open publication Free publishing More learn czech
Site pages - 2012-08-08 01:42:02

A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP) Open publication Free publishing More learn czech
Site pages - 2011-12-27 02:27:43

A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP) Open publication Free publishing More learn czech
Site pages - 2011-10-23 23:38:37

A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP) Open publication Free publishing More learn czech
Site pages - 2011-10-23 23:37:40

...of migration policy in the Czech Republic" by Ivana Rozehnalová (Pedagogical Faculty of Masaryk University, Brno 2010) focuses on the ...of the extent to which responsible authorities could prepare the appropriate conditions for learning the Czech language, what options, foreigners entering ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-01-29 01:45:42

...two varieties, called spisovnáčeština (= standard Czech) and obecná čeština, the latter not having any codified norm, butbeing widely used in everyday life....morphological level. The two varieties form component parts of the Czech language as a whole.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-24 20:57:05

Other surveys (Další ankety) Loading... Your comments: "It is hard ...pick just one! I love the country, I love the people and I love the challenge of learning the language."
Site pages - 2012-05-11 01:11:49

...group of foreigners in the Czech Republic (after Ukrainians and Slovaks) and there’s no better place if you want to learn more about it.
Site pages - 2011-10-23 23:34:56

« 1 2 3 4 5 6 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability