Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.48.10    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 41-60 z 107 k dotazu learn Czech

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech?

Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 11/09/2011

Czech pronouns change, based on the case their in, i.e. based on their relationship with other word, mostly prepositions or verbs. Find out how to change some of them to speak Czech correctly! (This podcast is in Czech.)

Declensions of the question, indefinite and negative pronouns "who", "what", "somebody", "something", "nobody" and "nothing" (in Czech: kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic). Plus many example sentences.

Novinky (Site News) » 2011/01/20 - 20/01/2011

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/25 - 25/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/19 - 19/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/11 - 11/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/06 - 06/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/26 - 26/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/20 - 20/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/13 - 13/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/02 - 02/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/10/25 - 25/10/2010

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders. However, there is nothing inherently male about the "masculine" nouns or female about the "feminine" nouns. How to tell what gender a noun has?

As far as "unliving nouns", i.e. things, are concerned, it is not logical, it is just something you have to learn. But don't get panicky! There are some rules, or rather guidelines, how to recognize what gender a noun has (an...

Novinky (Site News) » 2010/10/14 - 14/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/10/11 - 11/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/10/02 - 02/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/09/21 - 21/09/2010

Students love language audiocourses! That's why the podcasts "Learn Czech with Podcasts" are here and this is the first one!

What you'll find there is the introduction to podcasts "Learn Czech with Podcasts" (in Czech): a very brief introduction to the system of cases and the word "podcast".

Novinky (Site News) » 2010/09/15 - 15/09/2010

Co to znamená "Komu se nelení, tomu se zelení."?

Kdo není líný, tomu se daří - tomu rostou plody na zahradě a přibývají mu peníze.


To the one who's not lazy his fields (or gardens) will flourish (be green). Who's not lazy, will harvest the fruits of his / her efforts.

Blog » 2011/09/30 - 30/09/2011

Co to znamená "Kdo umí, umí."?

Toto je hovorová fráze - její plná verze je "Kdo umí, umí - kdo neumí, čumí." a znamená to něco jako "Kdo je dobrý, je dobrý. A kdo není, jen se dívá." Obvykle se to říká, když někoho obdivujete - je to komentář od jiné osoby (nebo od obdivovaného) a naznačuje, že buď vy (nebo vy i ten, kdo komentuje) patříte do skupiny těch, kdo jen čumí.


This is a colloquial saying - its full version is "Kdo u...

Blog » 2011/09/29 - 29/09/2011

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find some information about what festivals Czechs celebrate in May, how to tell time in Czech, and you'll learn some of the basic Czech verbs. This is the second part of the reading, the first ...
Novinky (Site News) » 2011/11/07 - 2011-11-08 00:57:03

If you have already learned Czech, please fill in the questionnaire . Если Вы уже учились чешский, заполните анкету . Loading...
Site pages - 2010-11-20 02:28:53

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders. However, there is nothing inherently male about ...is not logical, it is just something you have to learn. But don't get panicky!
Novinky (Site News) » 2010/10/14 - 2011-09-26 13:49:57

Zima Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words (Interaktivní křížovka: Klikněte a ...
Site pages - 2011-12-08 14:43:52

...phrases each in English and Czech. Useful for learning English as well as Czech. Разговорные фразы все по английски и по чешски.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-17 22:13:30

...English, sometimes they are speaking Czech... I do understand something, but then I miss the jokes. Even if I understand the words, I miss the ...also, I’m scared I might say something wrong in Czech, something funny that might piss ...
Site pages - 2011-10-23 22:54:21

...out the use of the Czech National Corpus for language teaching. There are two main principles: the deductive method, i.e....deals with the first method and makes use of the Czech National Corpus (SYN2000) as the ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:05:25

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. Interactive Wordsearch: Click on the words you find (...osmisměrka: Klikněte na nalezená slova) I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters sorry about that!
Site pages - 2011-12-08 14:44:26

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. Interactive Wordsearch: Click on the words you find (...osmisměrka: Klikněte na nalezená slova) I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters sorry about that!
Site pages - 2011-12-08 14:44:17

« 1 2 3 4 5 6 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability