Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.46.49    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-10 z 10 k dotazu A2


Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice A2 (2006)

Obsah:
 • Telefonujeme
 • Blahopřejeme Vám
 • Zvířata kolem nás
 • Máme (v bytě) problém - 10 krizových situací a jak na ně
 • Opakování - sumarizace gramatiky
 • Hledám práci jako...
 • Ráda bych pracoval/a jako...
 • Ráda bych pracoval/a jako...
 • Naše dítě se učí dobře
 • Test 21-39
 • Nesouhlasím s tebou...
 • Slavíme
 • Malujeme byt...

Pracovní list ke straně 30 v učebnici Prvouka - pracovní sešit pro 2. ročník základní školy (autorky: Michaela Dvořáková, Jana Stará; Fraus 2008).

Zaměření:

 • Práce se slovní zásobou pro cizince asi na úrovni A2-B1.
 • Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace.
 • Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem.
 • Dokončování vět.

Časová náročnost: 

 • asi 2x 60 minut

...


Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince - úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.


Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice A2 (2006) Obsah: Telefonujeme Blahopřejeme Vám Zvířata kolem nás Máme (v bytě) ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:10:14

...Czech Pre intermediate (Mírně pokročilí A2) Intermediate (Středně pokročilí B1) Upper intermediate (Pokročilí B2) Advanced (Velmi pokročilí C1) Stay tuned and get involved!
Site pages - 2016-04-16 01:49:01

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:11:08

Popis referenčních úrovní pro češtinu jako cizí jazyk A1, A2, B2.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-23 22:12:43

Úroveň asi A1 A2, lze přizpůsobit chtít po studentovi minulý čas apod.

...pro cizince asi na úrovni A2 B1. Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace. Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem. Dokončování vět.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability