Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.02.25    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-11 z 11 k dotazu Course


Blog » 2012/06/12 - 12/06/2012

...class, I had an English course a month when I came here, at the beginning, I found some Czech people. They were nice, normal people.... Of course, they want more money, otherwise they wouldn’t be stealing. So why don’t you be nice to the people, ...
Site pages - 2011-10-23 22:52:45

...Typ kurzu (Type of the course / Тип курса) skupinový (group / группoвой) individuální (individual / индивидуальный) internetový (internet / интернетовый) Proč dáváte přednost právě tomuto způsobu výuky?...you prefer this type of course? Почему Вы хотите этот тип курса?) Zaměření kurzu (Focus of the course / Специализация курса) konverzace (conversation / разговорный) příprava na zkoušku (...
Site pages - 2010-09-12 17:10:31

= disappointed, or Of course not! when somebody's saying the opposite) Ale ano! Ale ovšem! (but of course when somebody's saying the opposite) ...
Blog » 2011/10/09 - 2011-10-09 21:03:46

/ Two, of course.) COL.: so what? – no a? Už ti nikdy neporadím! No a? Stejně mi tvoje rada nepomohla!... = Of course! Noooo... = I'm not sure. Source Josef Fronek Velký česko anglický slovník (which I highly recommend!)
Site pages - 2016-07-20 17:10:43

...I miss my family of course and my friends.Especially when I have to explain myself and I feel it's because of the different mentality ... Generally, of course there are exceptions, people do not extend a welcoming smile or give out small acts of kindness with graciousnes.
Site pages - 2011-10-23 22:50:27

" Colloquial, of course.
Blog » 2011/10/04 - 2011-10-11 20:40:01

...Demo version of a Czech course basic phrases and food): http://ujop.itutor.cz/student (Min. requirements: MS Internet Explorer 6 and Adobe Flash Player 9; ...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

Of course, I’m very careful to keep the zippers closed and keep an eye on everything, but I don’t worry ...
Site pages - 2011-10-23 22:54:21

...catholic calendar, but in the course of time, duplicities were avoided, some names deleted, some added and some moved. Most common women's names in the ...
Site pages - 2011-10-23 23:34:11

) Of course, you can just reply with numbers, e. g. 1.30 p.m. There‘s no a.m. or p.m.
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability