Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 05.22.32    

LEARN MORE CZECH:

[ Advanced search ]
Výsledky 1-17 z 17 k dotazu Download

Visit www.sustaenable.eu to get access to more than 60 activities for teaching/learning Czech language.

This web contains a searchable database of activities which are free to download in PDF - registration not necessary.

The activities are intended for different levels and they share one topic - sustainability, sustainable lifestyle. This topic is very good for learning language because it concerns everybody and everybody has some opinion about it.

The dat...

Audios and Videos (Audia a videa) Podcast News (Moje podkasty) Subscribe (Odebírat) The NEWEST podcast: Grammar and vocabulary: Winter clothes + verbs ( download transcription, translation and exercises more Older podcasts Grammar and vocabulary: Shopping + verb groups ( download transcription, translation and exercises more Grammar ...
Site pages - 2011-11-20 22:36:47

cz Download Czech films (Stáhnout české filmy) Filmy online download.over.cz UlozTo.cz Learn Czech with videolessons (Učte se česky s ...
Site pages - 2011-10-26 01:01:47

...podle indicie napište česká slova) Download the crossword in a PDF file. Stáhnout křížovku v PDF. This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent ...version of the wordsearch for download . (Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:00

You can download a pdf file with both languages, or listen to a recording of the Czech texts....online read the newsletter or download in PDF
Novinky (Site News) » 2011/12/25 - 2012-08-08 01:56:05

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find four stories (or fairytales) written by my ...
Novinky (Site News) » 2011/10/15 - 2011-11-08 01:10:12

Listening to the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" ...
Novinky (Site News) » 2011/10/08 - 2011-11-08 01:10:34

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find some information about what festivals Czechs celebrate ...
Novinky (Site News) » 2011/11/07 - 2011-11-08 00:57:03

Listening of the Czech texts from CIP MP3 CIP online read the newsletter or download in PDF In this old issue of the CIP magazine, you'll find recipes for lunch written by my students, ...
Novinky (Site News) » 2011/10/30 - 2011-11-08 01:56:01

...podle indicie napište česká slova) Download the crossword in a PDF file. Stáhnout křížovku v PDF. This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent ...
Site pages - 2011-12-08 14:43:52

...version of the wordsearch for download . (Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:26

...version of the wordsearch for download . (Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:17

...je odkazováno výše You can download the fairytale as an audio recording for free (the password for the installation is "spidla" you can save the MP3 ...

Replies from Online Questionnaires Download in pdf
Site pages - 2011-10-23 22:41:41

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Anki Flashcards With the Anki programme, you can make your own flashcards and share them, or you can download flashcards created by others. You can practise on your computer, online, or even on your phone.... Download Anki and look up my sets of flashcards, or download the packs from here and open with Anki: NEW: Learn ...
Site pages - 2011-10-27 21:03:23

(or download them in a PDF file) Clothes (Oblečení) Family (Rodina) Activities at home (Domácí aktivity) Winter (Zima)
Site pages - 2011-12-09 16:00:57

You can download a pdf file with both languages, or listen to a recording of the Czech texts.
Site pages - 2011-12-27 02:15:50

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability