Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 03.50.14    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 62 k dotazu Podcast

Read the CIP newsletter

The winter issue of CIP is devoted to Christmas - what to write on a Christmas card, what are popular Czech fairytales and carols, how does Czech Christmas differ from Christmas elsewhere, and what are our New Year's resolutions... 

It's in Czech, with English translations. You can download a pdf ...

Novinky (Site News) » 2011/12/25 - 25/12/2011

In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.

Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 20/11/2011How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 23/10/2011How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 03/10/2011

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech?

Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 11/09/2011

Czech pronouns change, based on the case their in, i.e. based on their relationship with other word, mostly prepositions or verbs. Find out how to change some of them to speak Czech correctly! (This podcast is in Czech.)

Declensions of the question, indefinite and negative pronouns "who", "what", "somebody", "something", "nobody" and "nothing" (in Czech: kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic). Plus many example sentences.

Novinky (Site News) » 2011/01/20 - 20/01/2011

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/25 - 25/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/19 - 19/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/12/11 - 11/12/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/26 - 26/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/20 - 20/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/13 - 13/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/11/02 - 02/11/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/10/25 - 25/10/2010

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders. However, there is nothing inherently male about the "masculine" nouns or female about the "feminine" nouns. How to tell what gender a noun has?

As far as "unliving nouns", i.e. things, are concerned, it is not logical, it is just something you have to learn. But don't get panicky! There are some rules, or rather guidelines, how to recognize what gender a noun has (an...

Novinky (Site News) » 2010/10/14 - 14/10/2010

Roztomilé pohádky o dracích z knihy s překrásnými ilustracemi. Čtení v češtině.

(Wonderful stories about dragons from a book with beautiful illustrations. Reading in Czech.)

Novinky (Site News) » 2010/10/11 - 11/10/2010

Audios and Videos (Audia a videa) Podcast News (Moje podkasty) Subscribe (Odebírat) The NEWEST podcast: Grammar and vocabulary: Winter clothes + verbs ( download transcription, translation and exercises more ...
Site pages - 2011-11-20 22:36:47

(This podcast is in Czech.) Declensions of the question, indefinite and negative pronouns "who", "what", "somebody", "something", "nobody" and "nothing" (in Czech: ...and examples A list of podcasts Česká zájmena se mění podle toho, v jakém jsou pádu, tzn. podle vztahu s jinými slovy, hlavně předložkami a slovesy.
Novinky (Site News) » 2011/01/20 - 2011-11-01 18:45:25

That's why the podcasts "Learn Czech with Podcasts" are here and this is the first one! What you'll find there is the introduction ...
Novinky (Site News) » 2010/09/15 - 2011-09-26 12:57:23

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs ...PDF More: A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 2011-11-19 06:46:26

The Czech language, just like German, French, Spanish, or Russian, has three grammatical genders....of endings A list of podcasts Čeština, stejně jako němčina, francouzština, španělština nebo ruština, má tři gramatické rody. Na "mužských" podstatných jménech však není nic bytostně ...
Novinky (Site News) » 2010/10/14 - 2011-09-26 13:49:57

How to describe a photo of your family to somebody in Czech?...PDF More: A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 2011-11-08 01:11:08

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to ...PDF More: A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 2011-11-08 01:11:35

In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ...a crossword A list of podcasts An overview of all materials for starting to learn Czech
Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 2011-12-02 14:02:38

Audios and Videos (Audia a videa) My Podcasts (Moje podkasty) CHECK OUT Simple Czech News ZKUSTE ...
Site pages - 2013-01-12 19:40:25

On Saturday, 7 March 2015, there was a meeting of the Association of Teachers of Czech as ...
Novinky (Site News) » 2015/03/08 - 2015-03-08 22:54:18

...Anki: NEW: Learn Czech with Podcast Shopping + Verbs (a .zip file 157 kB) Learn Czech with Podcasts Family + Possessives (a .zip file 41 kB) Czech Grammar ...
Site pages - 2011-10-27 21:03:23

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Advanced Students (Testy pro velmi pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) A List o...
Site pages - 2016-04-16 01:51:47

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Upper intermediate Students (Testy pro pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & Watch Films (Trénujte poslech poslouchejte rádio a sledujte filmy) Listening Practice (Trénování poslechu) Podcasts (Podkasty) A Li...
Site pages - 2016-04-16 01:52:11

Audios and Videos (Audia a videa) My Podcasts (Moje podkasty) Chcete dělat zkoušku z češtiny na pokročilé úrovni? Potom potřebujete procvičovat poslech pořadů z rádia (Českého rozhlasu).
Site pages - 2016-04-16 01:54:36

Audios and Videos (Audia a videa) My Podcasts (Moje podkasty)
Site pages - 2011-10-23 14:33:46

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. Interactive Wordsearch: Click on the words you find (Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova) I'm afraid the interactive ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:26

Zima Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words (Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova) Download ...
Site pages - 2011-12-08 14:43:52

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. Interactive Wordsearch: Click on the words you find (Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova) I'm afraid the interactive ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:17

Learn Czech: Clothes Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first. An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words (Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova) Download ...
Site pages - 2011-12-08 14:44:00

) MP3 A list of podcasts
Novinky (Site News) » 2010/11/20 - 2011-09-24 20:27:15

1 2 3 4 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability