Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.16.01    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-16 z 16 k dotazu Praha


Blog » 2012/06/12 - 12/06/2012

Článek ve sborníku Geografie rok 2011, číslo 4 Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák Cílem článku je na ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-17 13:45:43

, Praha 2007. Učební materiál Český den vznikl jako pokračování Manuálu pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky, který vznikl ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:26:48

, Praha 2007. Učební materiál Český den vznikl jako pokračování Manuálu pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky, který vznikl ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:27:21

, Praha 2005. Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:21:10

, Praha 2005. Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty – cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:22:09

sapa praha.cz/ http://klubhanoi.cz/
Site pages - 2011-10-23 23:34:56

Чешский язык Учебник для начинающих (Praha 1964) Učebnice českého jazyka pro začátečníky (v ruštině), 137 stran. 20 lekcí rozhovory na témata: Rozhovory (Разговоры) Rodina (Семья) Snídaně, ...ужин) V hotelu (В гостинице) Praha (Прага) Na nádraží (На вокзале) Pošta (Почта) Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары) Dovolená (Отпуск) Kino, divadlo, koncert (Кино, Театр, ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-17 00:05:04

Учебник чешского для русских (Praha 1976) Učebnice češtiny pro rusky mluvící (v ruštině), 437 stran. Úvodní fonetická část 25 lekcí témata: Pokoj; V kanceláři Tramvaj; ...dopis Krásy Československa; Cestování Československo; Praha Průmysl; Na brněnském veletrhu Zemědělství; Na chmelové brigádě Národní divadlo; Filmový festival Sport v ČSSR; Závod míru Zdravotnictví; Péče o ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-16 23:45:07

, MFF UK Praha Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., FF UP v Olomouci, TU v Liberci Jazyková kultura a výchova v současné české společnosti ..., FSV UK Praha Vliv dokumentů EU na češtinu Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., ÚJČ AV ČR, v.v.i.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-24 22:13:20

com Skype: czechinprague Místo výuky: Praha IČO: 86953711 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14. 7. 2008 Facebook Twitter About.me Prosím, podpořte tento web!
Site pages - 2016-04-16 01:27:38

, Praha 2008. Úvod příručky tvoří teoretické shrnutí základních směrů multikulturalismu a jejich vlivu na podobu multikulturní výchovy spojené s analýzou MKV ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-02-25 02:14:45

, Praha 2010. V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-02-22 23:25:00

...Завтрак, обед, ужин) Hotel (Гостиница) Praha (Прага) Nádraží (Вокзал) Pošta (Почта) Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары) Dovolená (Отпуск) Kino, divadlo, koncert (Кино, Театр, Концерт) Pražský ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-17 00:10:53

...a kočičky, začaly rašit lístečky… Praha se zazelenala a svět je hned veselejší! Svátky jara, Velikonoce, letos připadly na začátek dubna.
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

vydání) Praha 2007. Hofstede, G.: Cultures and Organizations. Software of the mind. (1st edition) London 1991.
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability