Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.38.50    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-11 z 11 k dotazu Rusové

Učebnice češtiny pro malé cizince

Když jsem se rozhodovala, jaké učebnice s malou Číňankou používat, nebylo snadné nějakou vhodnou najít. Nakonec jsem používala především tyto:

Vánoce nejsou v Rusku tak populární jako v jiných zemích. Slavit Vánoce bylo po revoluci v roce 1917 zakázáno. Nyní slavíme Vánoce 7. ledna. V posledních letech stále víc lidí navštěvuje Vánoční služby v kostele a vzpomíná na náboženský význam svátku.

Nejoblíbenější svátek v Rusku je pro mnoho lidí Nový rok. Nový rok slavíme v noci z 31. prosince na 1. ledna.  

...


Závěry ročníkové práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka 

Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka - ZÁVĚRY:

Celkově se ukázalo, že česká kultura je podle Hofstedeho dimenzí nejblíže kultuře ruské – respektive je jí definitivně blíže než kultuře americké, a i slovenské kultuře je v určitých dimenzích velmi vzdálená. Učitelé b...


Мокиенко В.М. - Чешский язык. Учебное пособие по развитию речи (1978)

Učebnice češtiny (v ruštině), 218 stran.

Z obsahu:

 • Posluchárna (Аудитория)
 • Kolej (Общежитие)
 • Byt (Квартира)
 • Rodina (Семьa)
 • Čas (Время)
 • Roční doby a podnebí (Времена года и климат)
 • Univerzita (Университет)
 • Město a doprava ( Город и транспорт)
 • Nemoc (Заболевание)
 • Oblečení (Платье)

И. Сыркова - Чешский "с нуля" - Учебник + Аудиокурс (2007)

"Český jazyk od nuly" - audio + pdf (v ruštině), 156 stran.

Zaměřeno především na gramatiku.

 • 12 lekcí, testy a cvičné texty

Berlitz - Чешский язык - базовый курс (2005).

Základní kurz českého jazyka (v ruštině), 197 stran. Audio + pdf.

Obsah - lekce

 1. Seznamte se (Познакомьтесь)
 2. Moje rodina (Моя семья)
 3. Kolik je hodin? (Который час?)
 4. V restauraci (В ресторане)
 5. Procházka po městě (Прогулка по городу)
 6. Odkud jste? (Откуда вы?)
 7. Kde pracujete? (Где вы работаете?)
 8. Ubytování v hotelu (Размещение в гост...

H. Confortiová, P. Tučný a kol. - Учебник чешского для русских (Praha 1976)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící (v ruštině), 437 stran.

 • Úvodní fonetická část
 • 25 lekcí - témata:
  • Pokoj; V kanceláři
  • Tramvaj; Rozhovor na stanici
  • Ulice; Setkání na ulici
  • Město; Kde je prodejna tabáku?
  • V obchodě; V prodejně obuvi
  • Nádraží; Uvítání na nádraží
  • Restaurace; Na obědě
  • Hotel; Příprava na cestu
  • ...

Чешский язык - Учебник для начинающих (Praha 1964)

Učebnice českého jazyka pro začátečníky (v ruštině), 137 stran.

 • 20 lekcí - rozhovory na témata:
  • Rozhovory (Разговоры)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • V hotelu (В гостинице)
  • Praha (Прага)
  • Na nádraží (На вокзале)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolen...

А. И. Изотов - Чешский язык: Учебник - самоучитель для начинающих (Москва, 2002)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty - samouky (v ruštině), 173 stran.

 • 20 lekcí
  • Dialog (Диалог)
  • Rodina (Семья)
  • Snídaně, oběd, večeře (Завтрак, обед, ужин)
  • Hotel (Гостиница)
  • Praha (Прага)
  • Nádraží (Вокзал)
  • Pošta (Почта)
  • Lázně Karlovy Vary (Курорт Карловы Вары)
  • Dovolená ...

А. Г. ШИРОКОВА, П. АДАМЕЦ, Й. ВЛЧЕК, Е. Р. РОГОВСКАЯ - Чешский язык - Учебник для I и II курсов (Москва, 1988)

Učebnice českého jazyka pro rusky mluvící studenty (v ruštině), 393 stran.

 • Úvodní fonetický kurz (10 lekcí)
 • Základní kurz (33 lekcí)
 • Česko-ruský slovník


Ročníková práce k Dvousemestrálnímu zdokonalovacímu kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka - Slavíková, J.: Kulturní dimenze Geerta Hofstedeho a jejich odraz ve výuce cizího jazyka

Práce je věnována charakteristice kulturních rozdílů mezi Rusy, Američany a Čechy. Základem pro srovnání je šest kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho: index vzdálenosti moci, index individualismu, index vyhýbání se nejistotě, index maskulinity, index dlouhodob...


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability