Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.47.35    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-7 z 7 k dotazu SERR

Hlavním cílem tohoto Manuálu je pomoci tvůrcům zkoušek vytvořit, aplikovat a zaznamenávat transparentní, praktické postupy v kumulativním procesu neustálého zlepšování, aby mohli své zkoušky situovat v rámci SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

...


Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v k...

Popis referenčních úrovní pro češtinu jako cizí jazyk - A1, A2, B2.


Tato diplomová práce Ireny Brychnáčové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zaměřuje na češtinu pro cizince a její výuku. Práce reflektuje historický přehled i současnou problematiku oboru. Seznamuje čtenáře se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1-C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas-jazykový pas, Evropské jazykové portfolio a Evropský životopis. Práce dále poskytuje přehled o ...


Hlavním cílem tohoto Manuálu je pomoci tvůrcům zkoušek vytvořit, aplikovat a zaznamenávat transparentní, praktické postupy v kumulativním procesu neustálého zlepšování, aby mohli své zkoušky situovat v rámci SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Více
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-11-06 00:28:23

...evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1 C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas jazykový pas, Evropské jazykové ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:42

...domnívají, že ačkoli je podle SERR doporučováno zapojit obecnou češtinu do výuky cizinců až od úrovně B2, mnoho cizinců končí se studiem na úrovni B1 (tj.

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability