Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.44.51    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 78 k dotazu Slovník

H. Confortiová, P. Tučný a kol. - Учебник чешского для русских (Praha 1976)

Učebnice češtiny pro rusky mluvící (v ruštině), 437 stran.

 • Úvodní fonetická část
 • 25 lekcí - témata:
  • Pokoj; V kanceláři
  • Tramvaj; Rozhovor na stanici
  • Ulice; Setkání na ulici
  • Město; Kde je prodejna tabáku?
  • V obchodě; V prodejně obuvi
  • Nádraží; Uvítání na nádraží
  • Restaurace; Na obědě
  • Hotel; Příprava na cestu
  • ...


Vážení návštěvníci tohoto...

Blog » 2011/12/23 - 23/12/2011

Co to znamená "mlžit"?

= to doubletalk, beat about the bush 

E.g. Ministr neřekl nic konkrétního, jen tak mlžil. (The minister didn't say anything particular, he was just beating about the bush.)

 • Zamlžená Vltavaliterally: to make fog 
  • the perfective form is zamlžit, another imperfe...
Blog » 2011/11/16 - 16/11/2011

Co to znamená "celkem vzato"?

Co si mám vzít na sebe? What shall I put on?= all in all, all things considered, generally speaking

 • Literally: in total taken
  • celkem = in total; altogether; quite
  • vzato = taken, a passive form of "vzít"...
Blog » 2011/11/02 - 01/11/2011

Co to znamená "Teče mu do bot"?

boty

= He's in dire straits. His situation is bad.

 • Literally: It's leaking to him to shoes. = Water's leaking into his shoes.
 • Similar:
  • Má to nahnutý. (He's on a slippery slope.)
  • <...
Blog » 2011/10/19 - 19/10/2011

Bez legrace!

Co to znamená "Bez legrace!"?

= Seriously! No kidding!

 • Literally = Without fun / joking!
 • Alternatives:
  • Beze srandy! Bez prdele! (The same meaning, but "sranda" is colloquial and "prd...
Blog » 2011/10/18 - 18/10/2011

An online Czech-English picture dictionary with recordings of pronunciation.


Online česko-anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.An online dictionary of Czech synonyms (words of the same or similar meaning).


Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).


A dictionary of Czech synonyms (words with the same or similar meaning).


Slovník českých synonym (slova stejného či podobného významu).An online dictionary of foreign words and phrases (foreign to the Czech language) - explained in Czech.


Online slovník cizích slov a frází (cizích v češtině) - vysvětlená v češtině.


An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gra...


Quite a big online English-Czech dictionary that offers pretyped letters with special signs (diacritics) and a translator option. It translates both ways.


Docela velký online anglicko-český slovník, který nabízí předepsaná písmena se zvláštními znaménky (diakritikou) a možnost překladu. Překládá oběma směry.


An English-Czech dictionary where you can add entries yourself. There are notes about the type of each word (noun, adjective, etc.). There's also an option for translating webpages.


Anglicko-český slovník, kde můžete sami přidávat další slova. U každého je poznámka o slovním druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, apod.). Také je tam možnost přeložit webovou stránku.


Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Spanish-Czech.

On this page, you don't need a Czech keyboard, all letters that need special signs (diacritics) are provided.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, španělsko-český.

Na tomto webu nepotřebujete českou klávesnici, všechna písmena, která potřebují zvlášní znaménka (diakritiku) jsou k dispozici.<...


Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Italian-Czech, Spanish-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, italsko-český, španělsko-český, rusko-český, slovensko-český.


Dictionaries (translate both ways): English-Czech, German-Czech, French-Czech, Italian-Czech, Spanish-Czech, Russian-Czech, Latin-Czech, Esperanto-Czech.


Slovníky (překládají oběma směry): anglicko-český, německo-český, francouzsko-český, italsko-český, španělsko-český, rusko-český, latinsko-český, esperantsko-český.


EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product freely on internet thus making it easier to all of the EU citizens to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand wods, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. For Czech, English-Czech an...


Dictionaries on this site (translations both ways): Albanian-Czech, Bulgarian-Czech, Catalan-Czech, Croatian-Czech, Danish-Czech, Dutch-Czech, English-Czech, Finnish-Czech, French-Czech, German-Czech, Greek-Czech, Hungarian-Czech, Italian-Czech, Norwegian-Czech, Polish-Czech, Portuguese-Czech, Romanian-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech, Slovene-Czech, Spanish-Czech, Swedish-Czech, Turkish-Czech, Ukrainian-Czech, Vietnamese-Czech. Plus a dictionary of Czech synonyms.


...

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and ...


Slovník spisovného jazyka českého je česko český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gramatice (např.

An online dictionary of foreign words and phrases (foreign to the Czech language) explained in Czech. Online slovník cizích slov a frází (cizích ...

An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957.... Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na ...

A dictionary of Czech synonyms (words with the same or similar meaning). Slovník českých synonym (slova stejného či ...

An English Czech dictionary where you can add entries yourself. There are notes about the type of each word (noun, ... Anglicko český slovník, kde můžete sami přidávat další slova. U každého je poznámka o slovním druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, apod.).

Český jazyk a literatura. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko ukrajinský, česko ruský, česko ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:29:07

Fyzika. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko ukrajinský, česko ruský, česko vietnamský a česko anglický. Physics.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:28:37

Chemie. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko ukrajinský, česko ruský, česko vietnamský a česko anglický. Chemistry.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:28:08

Humanitní předměty. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko ukrajinský, česko ruský, česko vietnamský a česko anglický.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:27:43

Matematika. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko ukrajinský, česko ruský, česko vietnamský a česko anglický. Mathematics.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:27:09

Přírodověda a přírodopis. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko ukrajinský, česko ruský, česko vietnamský a ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:26:42

...česko čínský a čínsko český slovník , ale když mělo slovo více významů, nemohla jsem si být vždy jistá, že správně pochopila, co mám na mysli – především ...knihu „1000 čínských slovíček – ilustrovaný slovník" od Petry Ťulpíkové, Computer Press 2009 . Li si pak knihu s sebou nosila denně do školy a věřím, že jí ...

...ostraha objektu" Velký anglicko český slovník J. Fronka says: "ochrankář, stráž" (I don't think I've ever heard the word ochrankář, though) Ochranka It is ...cz doesn't say anything Slovník spisovné češtiny says: "tělesná stráž ochraňující významné osobnosti" Velký anglicko český slovník J. Fronka says: "security guards; (tělesní strážci) bodyguards" ...
Site pages - 2011-10-26 13:25:25

...Josef Fronek Velký česko anglický slovník (which I highly recommend!)
Site pages - 2016-07-20 17:10:43

...Josef Fronek Velký česko anglický slovník (which I highly recommend!)
Site pages - 2011-10-26 13:24:22

...Josef Fronek Velký česko anglický slovník (which I highly recommend!)
Site pages - 2011-10-26 13:29:36

...Josef Fronek Velký česko anglický slovník (which I highly recommend!)
Site pages - 2011-10-26 13:27:14

...družby Krátká konverzační část Tématický slovník Česko ruský slovník
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-16 23:45:07

Online slovník českých synonym (slova stejného nebo podobného významu).

Online česko anglický obrázkový slovník s nahrávkami výslovnosti.

1 2 3 4 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability