Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.09.35    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-8 z 8 k dotazu Verba

In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.

Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 20/11/2011


How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 23/10/2011

Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce - zaměřeno na časování sloves a akuzativ. Úroveň asi A1-A2, lze přizpůsobit - chtít po studentovi minulý čas apod.

Jedním z cílů práce Pavlíny Vališové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) je poukázat na možnosti využití korpusu ve výuce jazyků. Odlišujeme dva základní přístupy: metoda deduktivní, tj. korpus jako zdroj dat pro výuku (např. pro prezentaci gramatiky), a induktivní, tj. práce studentů přímo s korpusovým vyhledávačem (Data Driven Learning). Hlavní část práce vychází z první metody a využívá Českého národního korpusu (SYN2000) jako zdroje dat pro frekvenční anal...


An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the relat...


Co to znamená "mlžit"?

= to doubletalk, beat about the bush 

E.g. Ministr neřekl nic konkrétního, jen tak mlžil. (The minister didn't say anything particular, he was just beating about the bush.)

  • Zamlžená Vltavaliterally: to make fog 
    • the perfective form is zamlžit, another imperfe...
Blog » 2011/11/16 - 16/11/2011

Co to znamená "celkem vzato"?

Co si mám vzít na sebe? What shall I put on?= all in all, all things considered, generally speaking

  • Literally: in total taken
    • celkem = in total; altogether; quite
    • vzato = taken, a passive form of "vzít"...
Blog » 2011/11/02 - 01/11/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability