Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.26.11    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-4 z 4 k dotazu Vietnam

Multikulturní inspirace od Klubu Hanoi, neziskové organizace zaměřené na pomoc vietnamské komunitě v ČR.

Výňatky z obsahu:

  • Co znamená být "cizincem"?
  • Historie Vietnamu
  • Co bychom měli vědět o vietnamštině
  • Vietnamské tradiční svátky a oslavy
  • Hodnoty současné vietnamské společnosti
  • Kořeny vietnamské migrace do ČR před rokem 1989
  • Vietnamci v současné ČR
  • Poznámky a kom...

Další nejpočetnější státní občanství byla:Vietnam (14 %), Rusko (6 %) a Polsko (5 %). The Czech Republic is very homogeneous by nationality. In 2001, 94 procent of its ... Further most represented nationalities were: Vietnam (14%), Russia (6%) and Poland (5%). Počet cizinců v ČR a nejzastoupenější národnosti The number of foreigners in the CR ...
Site pages - 2011-10-23 15:14:30

...původu byly Ukrajina, Slovensko a Vietnam. Školy v České republice ve školním roce 2009/10 navštěvovalo 60 721 cizinců, což představovalo 2,9 % všech žáků a ...Evropy (Slovensko, Polsko), asijské země (Vietnam, Čína, Mongolsko) a země „Západu" (Spojené státy, Spojené království, Německo). Jak ukážou následující kapitoly, a jak jistě všichni jazykoví učitelé ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

...such countries like Ukraine, Romania, Vietnam ect. compare with the more Western ones.” (Thailand) "I think that Czechs are mixed about this.
Site pages - 2011-10-23 22:50:27

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability