Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.18.06    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 23 k dotazu Základní škola

...se týče školství a vzdělávání, základní rozdíly jsou uvedeny v tabulce. Tabulka 1 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi s malou a velkou vzdáleností moci – škola Malá vzdálenost moci Velká vzdálenost ...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

...jazyka pro cizince) Z obsahu: Základní mluvnická poučení; Já a ti druzí; Škola, třída, učitel, žák; Setkání, lidé, pozdravy; Popis osoby; Rodina; Jídlo, stravování; Hygiena; Bydlení; ...obchodě Klady: Hodně obrázků a základní slovní zásoba, kterou děti začátečníci potřebují. Zápory: Učebnice je poněkud nepřehledná a nesystematická, není v ní žádný metodický návod či ...

...Sborník pracovně manipulačních listů Pozdravy Škola Otázka odpověď Rodina Pohybová slovesa Jídlo Zvířata Části lidského těla Nákupy Přídavná jména Sporty Co (Kdo) je to?...Pexesa Pracovní listy výslovnost hlásek č, š, z, ž, b Základní slovní zásoba matematika
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-23 01:08:25

...czech/ Češtiny (nejen) pro mediky základní slovíčka a fráze (Czech (not only) for medical students basic vocabulary and phrases): http://old.lf3.cuni....s výstupy od odborníků z oboru: www.auccj.cz Inkluzivní škola (Inclusive School) informace a materiály ...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability