Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.01.40    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 23 k dotazu Základní škola

Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze - a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě svým studentům řekněte, že je to tentokrát o Vánocích anglosaských. Hlavními postavičkami jsou tu totiž elfové, pomocníci Santy Klause, a úkolem studentů je doplnit do vět slovesa ve správném tvaru (infinitiv je jim předložen).

Na druhém listu jsou řešení a tabulka slovesných s...


Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky.

Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s Vánoci (respektive zimou), a najít tak cestu ze startu do cíle. Potom nalezená slova připíšou k obrázkům.

Vánoční hra pro děti - bludiště...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hra je určena spíše pro děti, doprovodné obrázky si děti mohou vybarvit a také jim mohou napovědět správné odpovědi na otázky - ty jsou v souboru obsaženy na druhém listu (v případě nesouhlasu nebo doplnění neváhejte přidat komentář).

Vánoční hra pro děti - konverzace...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hráči musí odpovídat na otázky a pojmenovávat, co vidí na obrázcích.

Vánoce - hraHra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka. Když hráči vstoupí na pole s oblečením, musí obrázek pojmenovat, na ostatních polích je napsáno, co má udělat.

Learn Czech - Clothes (Game)

Pracovní list: Oblečení

Pracovní list procvičující slovní zásobu na téma oblečení - 21 slovíček ve třech skupinách: oblečení, doplňky, boty. Úkolem studentů je pospojovat obrázky oblečení s jejich jmény.

Pracovní list: Oblečení

Pracovní list zaměřený na procvičení slovní zásoby na téma oblečení - studenti musí najít slova, která patří mezi oblečení, ta zabarví, a tak spojí start s cílem a dovedou Minnie k cíli - k novým šatům, aby mohla oslavit své narozeniny. Potom připíšou nalezená slova k obrázkům.

A Worksheet: Clothes

Pracovní list ke straně 30 v učebnici Prvouka - pracovní sešit pro 2. ročník základní školy (autorky: Michaela Dvořáková, Jana Stará; Fraus 2008).

Zaměření:

  • Práce se slovní zásobou pro cizince asi na úrovni A2-B1.
  • Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace.
  • Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem.
  • Dokončování vět.

Časová náročnost: 

  • asi 2x 60 minut

...


U příležitosti Evropského dne jazyků 26. září 2010 uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů jazykovou a literární soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk.

Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem je zamyslet se nad tím, co musejí nerodilí mluvčí překon...


Tato práce Lucie Hédlové (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2007) je analýzou zabývající se integrací dětí-cizinců do české společnosti v rámci povinné školní docházky na vybraných základních školách v Brně. Hlavním cílem práce bylo na základě odborné literatury stanovit možné typy integrace, zjistit jejich výskyt na vybraných základních školách v Brně a prostřednictvím konkrétních typů integrace a způsobů jejich dosažení de...


Diplomová práce Šárky Studené (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zabývá problematikou vzdělávání dětí cizinců na základních školách v Brně. Obsahuje výzkumná šetření mezi dětmi, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí a navštěvují vybrané školy. Zkoumán je jejich pohled na českou školu a zkušenosti ze soužití s majoritou.


This thesis work "Children from culturally different backgrounds at schools in Brno" by Šár...


Diplomová práce Hany Strakové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009) pojednává o problematice spojené s výukou dětí cizinců na prvním stupni českých základních škol. Cílem této práce je zjistit, co ovlivňuje výuku českého jazyka u dětí jiných národností na 1. stupni základních škol. Pozastavuje se nad metodickou připraveností učitelů na výuku dětí cizích národností, nad metodickou podporou, která by mohla učitelům v této náročné práci ...


Přírodověda a přírodopis. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Natural science and biology. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Естествоведение. Переводный словарь основных п...

Matematika. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Mathematics. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Математика. Переводный словарь основных понятий учёбы чешской начальной школ...

Humanitní předměty. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Humanities. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Обществоведение. Переводный словарь основных понятий учёбы чешской на...

Chemie. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Chemistry. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Химия. Переводный словарь основных понятий учёбы чешской начальной школы - чешско-...

Fyzika. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Physics. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Физика. Переводный словарь основных понятий учёбы чешской начальной школы - чешско-у...

Český jazyk a literatura. Překladový slovníček základních pojmů učiva základní školy: česko-ukrajinský, česko-ruský, česko-vietnamský a česko-anglický. 


Czech language and literature. A dictionary with translations of the basic concepts of the curriculum of Czech basic schools: Czech-Ukrainian, Czech-Russian, Czech-Vietnamese and Czech-English.


Чешский язык и литература. Переводный сло...


...se týče školství a vzdělávání, základní rozdíly jsou uvedeny v tabulce. Tabulka 1 : Hlavní rozdíly mezi společnostmi s malou a velkou vzdáleností moci – škola Malá vzdálenost moci Velká vzdálenost ...
Site pages - 2011-10-23 23:13:59

...jazyka pro cizince) Z obsahu: Základní mluvnická poučení; Já a ti druzí; Škola, třída, učitel, žák; Setkání, lidé, pozdravy; Popis osoby; Rodina; Jídlo, stravování; Hygiena; Bydlení; ...obchodě Klady: Hodně obrázků a základní slovní zásoba, kterou děti začátečníci potřebují. Zápory: Učebnice je poněkud nepřehledná a nesystematická, není v ní žádný metodický návod či ...

...Sborník pracovně manipulačních listů Pozdravy Škola Otázka odpověď Rodina Pohybová slovesa Jídlo Zvířata Části lidského těla Nákupy Přídavná jména Sporty Co (Kdo) je to?...Pexesa Pracovní listy výslovnost hlásek č, š, z, ž, b Základní slovní zásoba matematika
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-23 01:08:25

...czech/ Češtiny (nejen) pro mediky základní slovíčka a fráze (Czech (not only) for medical students basic vocabulary and phrases): http://old.lf3.cuni....s výstupy od odborníků z oboru: www.auccj.cz Inkluzivní škola (Inclusive School) informace a materiály ...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability