Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.42.12    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-4 z 4 k dotazu

Článek ve sborníku Geografie rok 2011, číslo 4 Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák Cílem článku je ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-17 13:45:43

Pavlína Vojkovská ze Frýdek Místek, Československé armády 570. Obsah: Sborník pracovně manipulačních listů Pozdravy Škola Otázka odpověď Rodina Pohybová slovesa Jídlo Zvířata Části ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-23 01:08:25

Přiložený text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky – cizinci na Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro cizince ( Nová škola o. p. s. ). Zpracování tohoto metodického materiálu bylo podpořeno dotací ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:16:57

...je využitelný nejen s dětmi .
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability