Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.43.01    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-14 z 14 k dotazu a1Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice A1 (2006) Obsah: Já Já a moje rodina Kde I Moje rodina ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-25 23:57:43

Příručka pro učitele k učebnici Lídy Holé a Pavly Bořilové Čeština expres 1 (A1/1), přepracované učebnice Czech Express ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:25:10

Malý test na čtení s porozuměním (ověření prostřednictvím 6 otázek výběr z předložených odpovědí) a psaní. Téma : narozeninová párty
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-06-15 13:29:34

...znalost českého jazyka na úrovni A1. Zkoušku je možné vykonat na některé z institucí uvedených v Seznamu . První pokus hradí cizinci stát, její cena v případě ...the Czech language on the A1 level. The exam can be taken at one of the institutions on the list . The first attempt is paid by ...
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:11:08

Popis referenčních úrovní pro češtinu jako cizí jazyk A1, A2, B2.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-23 22:12:43

Úroveň asi A1 A2, lze přizpůsobit chtít po studentovi minulý čas apod.

...jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1 C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas jazykový pas, Evropské jazykové portfolio a Evropský životopis.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:42

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability