Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.41.28    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-14 z 14 k dotazu a1

Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze - a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě svým studentům řekněte, že je to tentokrát o Vánocích anglosaských. Hlavními postavičkami jsou tu totiž elfové, pomocníci Santy Klause, a úkolem studentů je doplnit do vět slovesa ve správném tvaru (infinitiv je jim předložen).

Na druhém listu jsou řešení a tabulka slovesných s...


Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky.

Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s Vánoci (respektive zimou), a najít tak cestu ze startu do cíle. Potom nalezená slova připíšou k obrázkům.

Vánoční hra pro děti - bludiště...

Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice A1 (2006)

Obsah:
 • Já a moje rodina
 • Kde I
 • Moje rodina II
 • Číslo
 • Opakování 1-4
 • Kolik to stojí?
 • Jaké to je?
 • Množství a vlastnosti
 • Co potřebuješ?
 • Opakování 6-9
 • Oni...
 • Nemusím, ale chci...
 • Můžu?
 • Co děláš?
 • Opakování 11-14
 • Zítra
 • Jak bude...
 • Kam jdeš?
 • Kam jedeš?...

Malý test na čtení s porozuměním (ověření prostřednictvím 6 otázek - výběr z předložených odpovědí) a psaní. 

Téma: narozeninová párty


Po 5 letech legálního pobytu na území ČR může cizinec požádat o povolení k trvalému pobytu. K jeho získání je třeba doložit znalost českého jazyka na úrovni A1. Zkoušku je možné vykonat na některé z institucí uvedených v S...


Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince - úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.


Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice A1 (2006) Obsah: Já Já a moje rodina Kde I Moje rodina ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-25 23:57:43

Příručka pro učitele k učebnici Lídy Holé a Pavly Bořilové Čeština expres 1 (A1/1), přepracované učebnice Czech Express ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:25:10

Malý test na čtení s porozuměním (ověření prostřednictvím 6 otázek výběr z předložených odpovědí) a psaní. Téma : narozeninová párty
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-06-15 13:29:34

...znalost českého jazyka na úrovni A1. Zkoušku je možné vykonat na některé z institucí uvedených v Seznamu . První pokus hradí cizinci stát, její cena v případě ...the Czech language on the A1 level. The exam can be taken at one of the institutions on the list . The first attempt is paid by ...
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:11:08

Popis referenčních úrovní pro češtinu jako cizí jazyk A1, A2, B2.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-23 22:12:43

Úroveň asi A1 A2, lze přizpůsobit chtít po studentovi minulý čas apod.

...jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1 C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas jazykový pas, Evropské jazykové portfolio a Evropský životopis.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:10:42

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability