Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.46.02    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-8 z 8 k dotazu akuzativ

Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce - zaměřeno na časování sloves a akuzativ. Úroveň asi A1-A2, lze přizpůsobit - chtít po studentovi minulý čas apod.

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-11-09 00:30:04

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 15:55:42

Pracovní list na lekci češtiny pro cizince na téma Vánoce zaměřeno na časování sloves a akuzativ. Úroveň asi A1 A2, lze přizpůsobit chtít po studentovi minulý čas apod.

Anebo, že tohle je akuzativ, a ten že se používá tak a tak a jeho forma je taková a taková...

Po prepozici „za" následuje akuzativ. Na otázku „V kolik (hodin)?" můžeme odpovědět „o půl třetí" nebo „v půl třetí" s genitivem (14.30), „ve čtvrt ...
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability