Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.08.50    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]

Bischofová, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Cvičebnice B1

Obsah:

Tvarosloví

 • Ohebné slovní druhy
  • Podstatná jména a přídavná jména
   • Jednotné číslo
   • Množné číslo
  • Přídavná jména
   • Stupňování adjektiv
   • Přídavná jména přivlastňovací
   • Krátké tvary přídavných jmen
  • Zájmena
   • Osobní
   • Přivlastňov...

Pracovní list ke straně 30 v učebnici Prvouka - pracovní sešit pro 2. ročník základní školy (autorky: Michaela Dvořáková, Jana Stará; Fraus 2008).

Zaměření:

 • Práce se slovní zásobou pro cizince asi na úrovni A2-B1.
 • Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace.
 • Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem.
 • Dokončování vět.

Časová náročnost: 

 • asi 2x 60 minut

...


Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince - úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.


Bischofová, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty Cvičebnice B1 Obsah: Tvarosloví Ohebné slovní druhy Podstatná jména a přídavná ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:23:10

...pokročilí A2) Intermediate (Středně pokročilí B1) Upper intermediate (Pokročilí B2) Advanced (Velmi pokročilí C1) Stay tuned and get involved! Facebook Twitter Google+ iTunes and more...
Site pages - 2016-04-16 01:49:01

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:11:08

...cizince asi na úrovni A2 B1. Otázky na porozumění textu, dále pravda/nepravda, konverzace. Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem. Dokončování vět.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

...končí se studiem na úrovni B1 (tj. úroveň této učebnice), a proto by měla být obecná čeština zařazena již zde – protože v reálném životě pak cizinci ...

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability