Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 08.33.06    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]

Adamovičová, A., Bischofová, J., Hádková, M., Hasil, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Učebnice B2

Obsah:

Mluvnická část
 • Podstatné jméno (Substantivum)
  • Rod (Genus)
   • Rod nesklonných podstatných jmen
  • Číslo (Numerus)
   • Rod plurálií tantum
  • Pád (Casus)
   • Skloňování vlastních jmen
   • Jména zeměpisná
   • Skloňování cizích slov, nejčastěji řecké...

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince - úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.


Adamovičová, A., Bischofová, J., Hádková, M., Hasil, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty Učebnice B2 Obsah Mluvnická část Podstatné jméno (...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 01:21:31

...pokročilí B1) Upper intermediate (Pokročilí B2) Advanced (Velmi pokročilí C1) Stay tuned and get involved! Facebook Twitter Google+ iTunes and more...
Site pages - 2016-04-16 01:49:01

Popis certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince úrovně A1, A2, B1, B2. Modelové varianty, včetně poslechu.
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:11:08

Popis referenčních úrovní pro češtinu jako cizí jazyk A1, A2, B2.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-23 22:12:43

...výuky cizinců až od úrovně B2, mnoho cizinců končí se studiem na úrovni B1 (tj. úroveň této učebnice), a proto by měla být obecná čeština zařazena ...

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability