Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 14.25.55    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-17 z 17 k dotazu cizinci v ČR


První pokus hradí cizinci stát, její cena v případě nutného opakování je 1500, Kč. After 5 years of legal residence in the Czech Republic, ...českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR: PDF Interaktivní online verze Poslechy ke zkoušce
Dokumenty (File Catalog) » Audio - 2010-10-23 23:10:22

USA se od ČR liší nejvýrazněji. Podrobněji jsou rozdíly ve skóre vybraných zemí v jednotlivých dimenzích rozebrány v následujících podsekcích....05 11] Český statistický úřad: Cizinci v ČR – vzdělávání . [cit. 2011 05 11] Český statistický úřad: Děti, žáci a studenti podle státního občanství na mateřských školách, ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

Bakalářská práce Ivany Rozehnalové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2010) se zaměřuje na otázku, do jaké míry se pověřeným orgánům podařilo připravit vhodné podmínky pro výuku českého jazyka, jakých možností mohou cizinci při vstupu na území České republiky využít a s jakými problémy se potýkají. V práci se zaměřuje na situaci ...azylant nebo osoba žádající o trvalý pobyt, pobývat na území ČR, potažmo dnes na území EU.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-01-29 01:45:42

Přiložený text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky – cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro cizince ( Nová škola o. p. s. ). Zpracování tohoto metodického materiálu ...podpořeno dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2010.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:16:57

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability