Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.12.15    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-7 z 7 k dotazu colloquial Czech

Co to znamená "Teče mu do bot"?

boty

= He's in dire straits. His situation is bad.

  • Literally: It's leaking to him to shoes. = Water's leaking into his shoes.
  • Similar:
    • Má to nahnutý. (He's on a slippery slope.)
    • <...
Blog » 2011/10/19 - 19/10/2011

...pro cizince Ondřej Štindl Easy Czech Alena Nekovářová Čeština pro život Ana Adamovičová Nebojte se češtiny James Naughton Colloquial Czech James Naughton Czech: An Essential Grammar ...
Site pages - 2011-11-03 17:26:28

com/topic/czech/ Online cvičení (Online Exercises): Cvičení z hovorové češtiny a odkazy (Exercises on colloquial English and links): http://weblearn.ox.ac.uk/site/human/modlang/czech/czechlang/ Česká gramatika a cvičení (...
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

...word is also used in Czech, the pronunciation is "sekurity" nebo "sekjúrity" it is used for a group of people (institution) = security guard à one member may colloquially be called " sekuriťák Security guard ...
Site pages - 2011-10-26 13:25:25

in Czech, we use the 24 hour clock, or possibly, we say in the morning, afternoon, evening or at night....hell freezes over!” Nejdůležitější česká slovesa 1. The Most Important Czech Verbs 1. Ahoj! Kde jsi ?
Site pages - 2011-10-28 21:52:42

...pochybný, zvláštní, nenormální It's colloquial it'd be "To je nějaké divné!" in standard Czech Alternatives: To se mi (nějak) nezdá!
Blog » 2011/10/13 - 2011-10-13 14:20:26

...Vy”… So, dear students of Czech, a few clarifications for you… How to greet?! Being formal (Vy) This way, we address adult people we don’t ... = the second is more colloquial, but still formal) Na viděnou! Uvidíme se zítra! (See you! See you tomorrow! – you can replace when) Mějte se hezky!
Blog » 2012/10/20 - 2012-10-20 14:34:30

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability