Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.47.56    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-10 z 10 k dotazu cvičení

PDF verze knihy Marie Sochrové "Cvičení z českého jazyka v kostce - pro střední školy" - možná může posloužit i učitelům češtiny pro cizince.

PDF verze knihy Marie Sochrové "Cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy" možná ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 01:44:45

com/topic/czech/ Online cvičení (Online Exercises): Cvičení z hovorové češtiny a odkazy (Exercises on colloquial English and links): http://weblearn.ox.ac.
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

V přepisech poslechových cvičení je OČ odlišena tím, že jsou dané výrazy tučným písmem. Ve slovníčku jsou pak uvedena i slova z OČ – což ... Některá poslechová cvičení spočívají v doplnění chybějícího textu do dialogů – v takovém případě není OČ graficky odlišena, ne vždy však následuje cvičení, které ...

...souřadné Souvětí podřadné Slovosled Lexikální cvičení Tvoření slov Odvozování Skládání Přejímání slov z cizích jazyků Slovní zásoba Univerbizace a multiverbizace Posuny ve významu slov Práce se slovníky Komunikační cvičení Co už umíme říct Popisujeme ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 00:23:10

Cvičení na nacházení slov se stejným a opačným významem. Dokončování vět. Časová náročnost: asi 2x 60 minut Doplňující komentář: Jedná se ... Je nutno zredukovat počet cvičení na spojování slov, udělat pracovní list rozmanitější a zábavnější. I tak ale věřím, že tento pracovní list je využitelný nejen ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 20:09:48

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-11-09 00:30:04

Cvičení na 4. pád přivlastňovacích zájmen, přídavných a podstatných jmen.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-03-30 15:55:42

Cvičení zaměřeno na časování sloves převážně přítomný čas, minimálně minulý a imperativ. Pro středně pokročilé studenty.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-11-09 02:02:57

...everything, všechna voda = all water) Cvičení doplňte: celém, celý, celý, všechna, všechno, všichni Děkuju za ! (Thanks for everything!) Počasí je hrozné. týden prší. (It’s terrible.
Site pages - 2011-10-23 23:34:11

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability