Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.22.59    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 27 k dotazu děti

...a základní slovní zásoba, kterou děti začátečníci potřebují. Zápory: Učebnice je poněkud nepřehledná a nesystematická, není v ní žádný metodický návod či komentář pro učitele....příliš uživatelsky atraktivně zvláště pro děti ne. Určitě může učitelům pomoci k vypracování jiných materiálů, ale není využitelná přímo pro děti, zvláště pokud ještě vůbec neumějí ...

Hra je určena spíše pro děti, doprovodné obrázky si děti mohou vybarvit a také jim mohou napovědět správné odpovědi na otázky ty jsou v souboru obsaženy ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:31:16

...pomoci, nad tím, zda se děti potýkají s českým jazykem či nikoliv, zda je jejich integrace do cizího prostředí úspěšná či zda se potýkají s překážkami ...a prostředím, ze kterého přichází děti jiných národností na první stupně českých základních škol, na jazykovou vybavenost dětí při přijetí do těchto škol, na odlišnosti přístupu ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:09:36

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky. Hra je určena spíše pro děti.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

Diplomová práce Šárky Studené (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zabývá problematikou ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:05:58

...používám obrázkové encyklopedie pro předškolní děti a Li má svůj česko čínský slovník Začaly jsme číst knihu "Školní příběhy a jiná dobrodružství" (První čtení s velkými ...

...05 11] Český statistický úřad: Děti, žáci a studenti podle státního občanství na mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích ve školním roce ...
Site pages - 2011-10-23 15:24:29

...Prahy, byli jsme ještě jenom děti. Bylo nám asi 17 18 let, když jsme si zabalili věci a odjeli do cizího státu s jiným jazykem, zvyky ... Jsme děti a stýská se nám po rodině. Ale bez ohledu na všechno těžké, co tady prožíváme, to bylo naše rozhodnutí možná ...

Dlouhodobě orientované kultury učí děti, „že píle je dobrá a zábava špatná", a jsou lépe vybaveny pro řešení dobře definovaných (tj....že zatímco ruské a české děti jsou vychovávány tak, že vytrvalé úsilí může přinést výsledky až v dlouhodobém horizontu, pro Američany je nutné, aby je viděli ...
Site pages - 2011-10-23 23:10:39

...stejné předměty Ženy učí malé děti Muži i ženy učí malé děti Zdroj: Hofstede (2006: 114) Graf 4 : Index maskulinity – komparace vybraných zemí Zdroj dat: Hofstede (...
Site pages - 2011-10-23 23:11:55

" (Hofstede 2006: 66) Děti se v prvním případě učí myslet pomocí „já", ve druhém pomocí „my". Zatímco „v individualistické společnosti nejsou vztahy s druhými ...
Site pages - 2011-10-23 23:12:36

Nemá žádné děti. Když byla mladá, zpívala např. píseň Dvě malá křídla . Další z jejích písní je Dlouhá noc , kterou zpívá i německy .
Site pages - 2011-10-31 14:16:10

...schůze, porada; zápis Poslech Pivo Děti Ženy, partnerství Migrace, obyvatelstvo Fotbal, auta
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-10-26 01:21:31

...písní Tuto písničku se ruské děti učí ještě ve školce. Češi ji mohou znát z pohádky Mrazík on si ji zpívá, když odívá stromky do bílých ...

Rodina tráví tento den společně, děti zdobí vánoční stromeček, otec zabije kapra a matka připraví večeři. Večer si dají slavnostní večeři (obvykle hrachová nebo rybí polévka, ...
Site pages - 2011-10-23 23:33:15

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability