Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 09.00.55    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-8 z 8 k dotazu deklinace

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and ...


An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the relat...


Czech pronouns change, based on the case their in, i.e. based on their relationship with other word, mostly prepositions or verbs. Find out how to change some of them to speak Czech correctly! (This podcast is in Czech.)

Declensions of the question, indefinite and negative pronouns "who", "what", "somebody", "something", "nobody" and "nothing" (in Czech: kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic). Plus many example sentences.

Novinky (Site News) » 2011/01/20 - 20/01/2011

Students love language audiocourses! That's why the podcasts "Learn Czech with Podcasts" are here and this is the first one!

What you'll find there is the introduction to podcasts "Learn Czech with Podcasts" (in Czech): a very brief introduction to the system of cases and the word "podcast".

Novinky (Site News) » 2010/09/15 - 15/09/2010

Podkast (zvuková nahrávka) a podklad k němu v pdf: tabulka s formami zájmen kdo, co, někdo, něco, nikdo a nic ve všech pádech a příklady vět. Audio níže nebo s ostatními audionahrávkami na http://www.czech-in-prague.cz/index/podkasty/0-36.


A podcast and a pdf supplement with a table with the forms of kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic (who, what, somebody, something, nobody, nothing) in all the cases, and sample...


Tabulka skloňování osobních zájmen (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) - ve třech pozicích - nezdůrazněné, zdůrazněné a po předložkách. S poznámkami v angličtině.


Declensions of personal pronouns - a table with notes in English.


Склонение личных местоимений - таблица, примечания в английском.


...ve kterém můžete najít skloňování (deklinace) mnoha podstatných jmen (substantiv) přídavných jmen (adjektiv) zájmen (pronomen) a číslovek (numerálií) , také časování (konjugace) sloves , překlady, synonyma, atd.

6 dole, kde jsou deklinace číslovek dvě tři čtyři pět a zájmena všechen , nebo na str. 1, kde jsou např.

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability