Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 03/07/2022, 15.41.53    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 34 k dotazu gramatika
In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.

Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 20/11/2011

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 23/10/2011

How to describe a photo of your family to somebody in Czech? Family members, positions and possessives.

Novinky (Site News) » 2011/10/03 - 03/10/2011

What are the basic Czech phrases when you meet someone and how to conjugate the basic verb = to be in Czech?

Novinky (Site News) » 2011/09/11 - 11/09/2011

An online hand dictionary of standard Czech from the years 1935 to 1957. It contains explanations, collocations, some grammar notes, and even examples of handwritten or typed notes.


Online příruční slovník spisovného jazyka českého z let 1935 až 1957. Obsahuje výklad, slovní spojení, gramatické poznámky a dokonce příklady ručně či na stroji psaných záznamů.A dictionary of standard Czech is a Czech-Czech dictionary containing explanations of words. It also provides some information about grammar (e.g. the ending in the Genitive case for nouns, the gender, the type of a word) and typical collocations or related words. However, it does not contain verbs at the moment.


Slovník spisovného jazyka českého je česko-český slovník obsahující výklad slov. Poskytuje také určité informace o gra...


Site pages - 2011-10-20 11:58:14

...human/modlang/czech/czechlang/ Česká gramatika a cvičení (Czech grammar and exercises) 200 testů různých úrovní (200 tests of various levels): http://www.goethe verlag....htm Gramatika (Grammar): Internetová jazyková příručka Akademie věd ČR skloňování, časování (Czech declensions and conjugations): prirucka.ujc.cas.
Site pages - 2014-12-17 11:41:36

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) One of the most important things you must learn about Czechs when you'...
Site pages - 2016-07-20 17:10:43

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first.
Site pages - 2011-12-08 14:44:26

Grammar & Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Grammar Notes (Poznámky o gramatice) It might happen when you start learning the Czech alphabet, or during ...
Site pages - 2011-11-08 22:37:08

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) What is the difference between "hezký", "krásný" a "pěkný"?
Site pages - 2011-10-26 13:27:14

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) The difference between "CHYBA" and "OMYL" "CHYBA" is more general than "OMYL" – "OMYL" ...
Site pages - 2011-10-26 13:24:22

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) Jaká jsou různá použití slova "TAK" v češtině?
Site pages - 2011-10-26 13:29:36

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) possibility = perhaps, maybe Víš, koho jsem včera viděla? Karolínu!
Site pages - 2011-10-26 13:28:06

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Anki Flashcards With the Anki programme, you can make your own flashcards and share them, or you ...
Site pages - 2011-10-27 21:03:23

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Your Questions (Vaše otázky) How do you say "security guard" in Czech?
Site pages - 2011-10-26 13:25:25

Zima Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first.
Site pages - 2011-12-08 14:43:52

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first.
Site pages - 2011-12-08 14:44:17

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Chyby, které cizinci dělají v češtině, lze rozdělit na dvě oblasti: chyby typické pro mluvčí určitého jazyka (...
Site pages - 2011-10-23 13:57:14

Learn Czech: Clothes Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) More crosswords (Další křížovky) Learn the clothes vocab with a podcast first.
Site pages - 2011-12-08 14:44:00

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) You can find Czech grammar explained profoundly elsewhere on the Internet ( see the Link Directory ), so let ...
Site pages - 2011-11-08 22:40:59

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) Replies to your questions about Czech vocabulary Odpovědi na Vaše otázky týkající se české slovní zásoby $SMENU ...
Site pages - 2011-11-08 15:44:55

Kniha Jamese Naughtona "Čeština základní gramatika" je praktickou příručkou o základních strukturách a znacích moderní češtiny. Jedná se o svěží a přístupný popis jazyka, který vysvětluje ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:23:19

Jedná se o sadu, která se skládá ze tří částí: 1) učebnice, 2) sešitu s výkladem pádů, klíčem, přepisy poslechů a slovníčkem a 3) brožurky „Česká gramatika v kostce 2". Sada je doplněna dvěma CD a na internetových stránkách si Lídy Holé lze stáhnout manuál pro učitele.

Audios and Videos (Audia a videa) Podcast News (Moje podkasty) Subscribe (Odebírat) The NEWEST podcast: Grammar and vocabulary: Winter clothes + verbs ( download transcription, translation and exercises more Older podcasts Grammar and vocabulary: Shopping + verb groups ( download transcription, translation and exercises more Grammar and vocabulary: Family + positions + possessive pronouns ( download transcription, translation and exercises more Grammar and vocabulary: The verb to be + a basic di...
Site pages - 2011-11-20 22:36:47

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability