Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Sobota (Saturday), 27/11/2021, 21.25.29    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-9 z 9 k dotazu hra


Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a kostka. Hra je určena spíše pro děti, ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:31:16

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-08 15:18:42

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:13:31

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky. Hra je určena spíše pro děti.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability