Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.42.34    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-9 z 9 k dotazu hra

Tento pracovní list je opět převzatý z anglické verze - a jeho přizpůsobení tématice českých Vánoc by bylo poněkud náročnější, a tak prostě svým studentům řekněte, že je to tentokrát o Vánocích anglosaských. Hlavními postavičkami jsou tu totiž elfové, pomocníci Santy Klause, a úkolem studentů je doplnit do vět slovesa ve správném tvaru (infinitiv je jim předložen).

Na druhém listu jsou řešení a tabulka slovesných s...


Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky.

Hra je určena spíše pro děti. Nejprve musí nalézt v labyrintu, která slova souvisí s Vánoci (respektive zimou), a najít tak cestu ze startu do cíle. Potom nalezená slova připíšou k obrázkům.

Vánoční hra pro děti - bludiště...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hra je určena spíše pro děti, doprovodné obrázky si děti mohou vybarvit a také jim mohou napovědět správné odpovědi na otázky - ty jsou v souboru obsaženy na druhém listu (v případě nesouhlasu nebo doplnění neváhejte přidat komentář).

Vánoční hra pro děti - konverzace...

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka.

Hráči musí odpovídat na otázky a pojmenovávat, co vidí na obrázcích.

Vánoce - hraHra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" - ke hře jsou potřeba figurky a kostka. Když hráči vstoupí na pole s oblečením, musí obrázek pojmenovat, na ostatních polích je napsáno, co má udělat.

Learn Czech - Clothes (Game)

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a kostka. Hra je určena spíše pro děti, ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:31:16

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "oblečení" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-08 15:18:42

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" ke hře jsou potřeba figurky a kostka.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 15:13:31

Hra zaměřená na procvičení slovní zásoby na téma "Vánoce" potřeba je pouze tento pracovní list a tužka nebo pastelky. Hra je určena spíše pro děti.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-12-11 17:37:19

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability