Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Sobota (Saturday), 19/10/2019, 22.10.19    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-20 z 25 k dotazu idiom

Co to znamená "mlžit"?

= to doubletalk, beat about the bush 

E.g. Ministr neřekl nic konkrétního, jen tak mlžil. (The minister didn't say anything particular, he was just beating about the bush.)

 • Zamlžená Vltavaliterally: to make fog 
  • the perfective form is zamlžit, another imperfe...
Blog » 2011/11/16 - 16/11/2011

Co to znamená "celkem vzato"?

Co si mám vzít na sebe? What shall I put on?= all in all, all things considered, generally speaking

 • Literally: in total taken
  • celkem = in total; altogether; quite
  • vzato = taken, a passive form of "vzít"...
Blog » 2011/11/02 - 01/11/2011

Co to znamená "Teče mu do bot"?

boty

= He's in dire straits. His situation is bad.

 • Literally: It's leaking to him to shoes. = Water's leaking into his shoes.
 • Similar:
  • Má to nahnutý. (He's on a slippery slope.)
  • <...
Blog » 2011/10/19 - 19/10/2011

Bez legrace!

Co to znamená "Bez legrace!"?

= Seriously! No kidding!

 • Literally = Without fun / joking!
 • Alternatives:
  • Beze srandy! Bez prdele! (The same meaning, but "sranda" is colloquial and "prd...
Blog » 2011/10/18 - 18/10/2011

Co to znamená "Tak ať!"?

Tak ať! (So be it!)

= So be it! So what! I don't care!

 • Literally: So let!
 • Alternatives:
  • Ať! Aťsi!
  • No a co! (So what!)
  • Mně (už) je to jedno! (It's all the same to me! - I d...
Blog » 2011/10/14 - 14/10/2011

Puzzled... (Zmatená)

Co to znamená "To je ňáký divný!"?

= It stinks! It's fishy!

 • Literally: It's kind of weird!
 • Vocab:
  • ňáký = nějaký = some, kind of
  • divný = podezřelý, pochybný, zvláštní, neno...
Blog » 2011/10/13 - 13/10/2011

Co to znamená "To se mi snad jenom zdá!"?

To se mi snad jenom zdá! (emoticon)

= You gotta be kidding me! You must be joking!...

Blog » 2011/10/12 - 12/10/2011

Co to znamená "Ani nápad!"?

= No way! Not likely! 

 • Literal translation: Not even an idea!
 • Other possible versions: 
  • Ani mě nenapadne! (Literally: It won't cross my mind. Real meaning: No way I'm doing it!) 
  • Ani za nic! (Literally: Not even for nothing. Really: Not for anything! = You can offer whatever you want, I won't do it.)
 • Other phrases with "nápad": 
  • To je dobrý nápad. (I...
Blog » 2011/10/10 - 10/10/2011

Co to znamená "Ale, ale!"?

= Well, well, well! (- surprise, reprimand)

 • Translation: ale = but, however, though
 • Other uses of "ale": 
  • Ale, ale... (Come, come... = soothingly) 
  • Ale ne! (Oh no! = disappointed, or Of course not! - when somebody's saying the opposite) 
  • Ale ano! Ale ovšem! (but of course - when somebody's saying the opposite) 
  • Ale no tak! (Oh, come one! - you want somebody to stop d...
Blog » 2011/10/09 - 09/10/2011

Co to znamená "To je akorát!"?

= It's just enough!

 • Translation: akorát = just, precisely, exactly, just right/fine
 • Other uses: 
  • Jdeš akorát! (You're coming right on time! - informal) 
  • Akorát jdeme. (We're just leaving.) 
  • Akorát nevím, kde to je. (I just don't know where it is. / It's just that I don't know where it is.) 
  • Mám toho tak akorát. (I've had enough of that (sth annoying).) 
  • ...
Blog » 2011/10/08 - 08/10/2011

Co to znamená "Abych pravdu řekl"?

= To tell the truth. (masculine)

 • Also possible: 
  • Abych řekl pravdu... (masculine) 
  • Abych pravdu řekla... Abych řekla pravdu... (feminine) 
  • Abych řek pravdu... 
  • Abych pravdu řek (colloquial, masculine)
 • Examples: 
  • Abych pravdu řek, moc tomu nevěřím. (To tell the truth, I don't believe it much.) 
  • Abych řekla pravdu, vů...
Blog » 2011/10/07 - 07/10/2011

Co to znamená "Úplně mě to vzalo!"

Toto znamená "Byla jsem úplně ohromená!" (nebo "Byl jsem úplně ohromený!"). Řekneme to, když se stalo něco, co nás moc překvapilo nebo zaskočilo (nečekali jsme to) - a byli jsme proto moc emotivní.


This means "I was totally overwhelmed!" We say that when something happened that surprised us greately or took aback (we didn't expect that) - and we where very emotional because of that.

Blog » 2011/10/06 - 06/10/2011

Co to znamená "Jen se za ním zaprášilo"?

Toto znamená, že někdo velmi rychle odešel, ale může se to také použít, když je něco velmi rychle prodáno nebo snědeno. Podle gramatického rodu osoby nebo věci, která zmizela, může být místo slova "ním" (forma slova "on") použito slovo "ní" (ona), "tím" (to), apod.


Literal translations may be something like: "He just raised the dust!" or "Just dust was raised behind him!" or "It got dusty behind him!", mea...

Blog » 2011/10/05 - 05/10/2011

Co to znamená "Tobě snad přeskočilo!"?

 • Literally: "To you, it must have switched!"
 • Really: "You must have gone crazy!"
 • Colloquial, of course.
Blog » 2011/10/04 - 04/10/2011

Co to znamená "Já se z toho zjevím!"?

"Zjevit se" znamená objevit se, materializovat se - jako duch nebo strašidlo. Tato fráze ale ve skutečnosti znamená "Já se (z toho) zblázním!" Samozřejmě je to kolokviální.


"Zjevit se" means "to appear" or "to materialize" - like a ghost or a bogeyman. However, this phrase actually means "I'll go mad from that!" (because of that). Obviously, it's colloqial.

Blog » 2011/10/03 - 03/10/2011

Co to znamená "Až naprší a uschne!"? 

= When pigs fly

Když vám někdo řekne, že něco udělají, "až naprší a uschne", znamená to, že to udělají v nespecifikovaný den - možná nikdy. Očividně je to hovorové a nepříliš zdvořilé - ale člověk si asi dělá legraci, když to říká. Jiná odpověď se stejným významem je "Na svatýho Dyndy!" (žádný takový svatý neexistuje).


When somebody tells you they will do something "až naprší a uschne" ("when it rains a...
Blog » 2011/10/02 - 02/10/2011

Co to znamená "Učený z nebe nespadl."?

To znamená, že každý dělá chyby - když s něčím začíná, když se něco učí. A také chybami se člověk učí!


"A learned person hasn't fallen from the sky." It means that everybody makes mistakes - when s/he's starting with something, when learning something. And also, people learn from they mistakes!

Blog » 2011/10/01 - 01/10/2011

Co to znamená "Komu se nelení, tomu se zelení."?

Kdo není líný, tomu se daří - tomu rostou plody na zahradě a přibývají mu peníze.


To the one who's not lazy his fields (or gardens) will flourish (be green). Who's not lazy, will harvest the fruits of his / her efforts.

Blog » 2011/09/30 - 30/09/2011

Co to znamená "Kdo umí, umí."?

Toto je hovorová fráze - její plná verze je "Kdo umí, umí - kdo neumí, čumí." a znamená to něco jako "Kdo je dobrý, je dobrý. A kdo není, jen se dívá." Obvykle se to říká, když někoho obdivujete - je to komentář od jiné osoby (nebo od obdivovaného) a naznačuje, že buď vy (nebo vy i ten, kdo komentuje) patříte do skupiny těch, kdo jen čumí.


This is a colloquial saying - its full version is "Kdo u...

Blog » 2011/09/29 - 29/09/2011

...Kocour v botách English "shoe" idioms put yourself in someone else's shoes znamená myslet jako z perspektivy někoho jiného if the shoe fits (nebo if ...) more English "shoe" idioms (thanks, Zhenya!)
Blog » 2011/10/19 - 2011-10-20 01:25:10

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Intermediate Students (Testy pro středně pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & ...
Site pages - 2016-04-16 01:52:31

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Advanced Students (Testy pro velmi pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & ...
Site pages - 2016-04-16 01:51:47

All levels (Všechny úrovně) Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar (Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku) Your Questions about Grammar and Vocabulary (Vaše otázky o gramatice a slovní zásobě) Idioms and Phrases (Idiomy a fráze) Tests for Upper intermediate Students (Testy pro pokročilé studenty) Practise Listening Listen to the Radio & ...
Site pages - 2016-04-16 01:52:11

Nové fráze a idiomy New Phrases & Idioms $RSSIT 3$ Add new entry Nové podkasty New Podcasts $LAST NEWS$ $SMENU 6$
Site pages - 2011-11-22 16:47:08

...after birds" it is an idiom, meaning "it's your bad luck, I've ruined sth you wanted") George Bush, Michael Jordan, a small Czech boy ...
Site pages - 2012-05-16 13:20:24

1 2 »

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability