Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.46.54    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-14 z 14 k dotazu integrace

Článek ve sborníku Geografie - rok 2011, číslo 4
Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák

Cílem článku je na základě šetření u vybraného vzorku vietnamských dětí prozkoumat současný stav jejich integrace do společnosti, vytipovat nejdůležitější faktory, které integraci podporují, popř. ztěžují a přispět tak do širší diskuse k této problematice. S tím souvisejí i další otázky týkající se integrace vietnamských dětí: Jak se integrují do kolektivu ...


Článek ve sborníku Geografie rok 2011, číslo 4 Autoři: Eva Janská, Alena Průšvicová, Zdeněk Čermák Cílem článku je na základě šetření u vybraného vzorku vietnamských dětí prozkoumat současný stav jejich integrace do společnosti, vytipovat nejdůležitější faktory, které integraci podporují, popř. ztěžují a přispět tak do širší diskuse k této problematice....i další otázky týkající se integrace vietnamských dětí: Jak se integrují do kolektivu českých dětí a jak jsou přijímány svými ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2012-04-17 13:45:43

...odborné literatury stanovit možné typy integrace, zjistit jejich výskyt na vybraných základních školách v Brně a prostřednictvím konkrétních typů integrace a způsobů jejich dosažení definovat, jakými ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:04:50

...Česká kultura) Integration of migrants (Integrace migrantů) What is Czech? (a small research paper) Gottland Mariusz Szczygieł Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách "...
Site pages - 2011-10-23 15:18:08

Czech Culture (Česká kultura) Integration of migrants (Integrace migrantů) Jaká jsou nejoblíbenější jména v České republice? Narozená děvčata se již jedenáct let (1998 2009) jmenují nejčastěji Tereza, druhé ...
Site pages - 2011-10-23 15:16:46

Czech Culture (Česká kultura) Integration of migrants (Integrace migrantů) Česká republika je národnostně velice jednolitá. V roce 2001 bylo 94 procent jejích obyvatel české (90,4 %), moravské (3,...
Site pages - 2011-10-23 15:14:30

...českých podnikatelek 2011/11/02: Integrace Turků v Německu se ve třetí generaci zadrhla 2011/11/02: Steve Forbes: Klasická média se nemají čeho bát 2011/...
Site pages - 2016-04-16 01:54:36

...poradenství a o projekt ESFStřediska integrace menšin. Ústředním tématem materiálů je otázka minimálních kulturních podmínek, nutných pro úspěšnou integraci žáků/cizinců do českého vzdělávacího prostředí a ...v posledních letech v kontextu integrace k implementaci v podstatě represivních kulturních opatření vůči cílové skupině imigrantů. Jedná se zejména o institucionální potlačování používání původního jazyka ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:28:52

Publikace věnující se vybraným aspektům integrace cizinců do české společnosti, se speciálními částmi věnovanými migrantům z Ukrajiny a Vietnamu, tzn. nejpočetnějším komunitám cizinců v ČR.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-31 02:04:39

...na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2010.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2011-08-15 17:16:57

...České republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají. Kromě základních údajů o ČR publikace informuje o struktuře a fungování veřejné správy, řešení krizových situací, ...
Dokumenty (File Catalog) » Odkazy (Links) - 2010-10-31 02:01:44

...či nikoliv, zda je jejich integrace do cizího prostředí úspěšná či zda se potýkají s překážkami nové kultury. Práce poukazuje na obrovské rozdíly mezi českým prostředím ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:09:36

...na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:26:48

...na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 22:27:21

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability