Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 08/12/2022, 10.19.34    

LEARN MORE CZECH:

 
[Advanced search]
Výsledky 1-6 z 6 k dotazu konjugace

In this dialogue, you'll hear a mother and her child who are getting dressed and ready to leave the house. Learn the vocabulary and practise Czech verbs.

Novinky (Site News) » 2011/11/20 - 20/11/2011

How to ask your partner to go and buy something for you and how to conjugate verbs in Czech?

More:

Novinky (Site News) » 2011/10/23 - 23/10/2011

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and ...


An online Czech language handbook where you can find e.g. declensions of Czech nouns or conjugations of Czech verbs.

In the explanation part (only in Czech, however), you can find a lot of information about Czech spelling and grammar, and in the relat...


Jedním z cílů práce Pavlíny Vališové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) je poukázat ... Výsledky následně srovnává s popisem konjugace v českých mluvnicích a její prezentací v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. Práce se soustředí převážně na roztřídění sloves do ...
Dokumenty (File Catalog) » Pdf - 2010-10-17 17:05:25

...a číslovek (numerálií) , také časování (konjugace) sloves , překlady, synonyma, atd.

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability